Trải nghiệm “buýt mui trần" tại TPHCM

Trải nghiệm “buýt mui trần" tại TPHCM

Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 2
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 3
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 4
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 5
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 6
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 7
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 8
 
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 9
Trải nghiệm 'buýt mui trần' tại TPHCM ảnh 10

DŨNG PHƯƠNG - ĐỒ HỌA: HỮU VI - MINH THƯ

Các tin, bài viết khác