Ngắm sứ “khổng lồ” tại Làng hoa Sa Đéc

Ngắm sứ “khổng lồ” tại Làng hoa Sa Đéc

Ngắm sứ “khổng lồ” tại Làng hoa Sa Đéc
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 1
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 2
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 3
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 4
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 5
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 6
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 7
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 8
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 9
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 10
Ngắm sứ 'khổng lồ' tại Làng hoa Sa Đéc ảnh 11

MINH THI - TÍN HUY - Đồ họa: MINH THƯ

Các tin, bài viết khác