Masan đặt kế hoạch doanh thu vượt 1 tỷ USD

Masan kỳ vọng doanh thu tập đoàn sẽ vượt mốc 1 tỷ USD trong năm 2014, lợi nhuận thuần sau thuế khoảng 3.000 tỷ đồng.

Masan đặt kế hoạch doanh thu vượt 1 tỷ USD ảnh 1

Theo tài liệu họp đại hội cổ đông CTCP Tập đoàn Masan ( MSN) vừa công bố, công ty kỳ vọng tạo ra lợi nhuận thuần sau thuế khoảng 3.000 đến 3.800 tỷ đồng năm 2014, con số này đã được điều chỉnh để phản ánh kết quả kinh doanh trong điều kiện bình thường bằng cách loại bỏ tác động của phân bổ lợi thế thương mại.

Doanh thu thuần 2014 được Masan dự kiến từ 21.000 tới 22.500 tỷ đồng, tăng từ 76-88% so với mức thực hiện năm 2013. Tỷ suất lợi nhuận thuần dự kiến đạt 14-17%.

Mảng kinh doanh hàng tiêu dùng được kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ trong 2014 nhờ chiến lược tập trung đầu tư vào phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tái sắp xếp ngành hàng.

Dự án mỏ đa kim Núi Pháo đã vận hành thử nghiệm thành công, và có doanh thu từ toàn bộ 4 sản phẩm từ dự án được chờ đợi đóng góp đáng kể vào doanh số và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của Masan Group trong năm 2014.

Masan đặt kế hoạch doanh thu vượt 1 tỷ USD ảnh 2 

Các số liệu đường trình bày là số liệu pro forma và chưa tính đến lợi ích thiểu số. Dù không phải là số liệu đã được kiểm toán, nhưng đây là kết quả dựa trên những số liệu đã được kiểm toán và được điều chỉnh để thể hiện kết quả kinh doanh trong điều kiện bình thường.

Những sự điều chỉnh bao gồm hoàn nhập khoản phân bổ lợi thế thương mại từ việc chuyển nhượng sở hữu trong Techcombank, hoàn nhập khoản phân bổ lợi thế thương mại và tài sản vô hình từ thương vụ mua lại CTCP Vinacafe Biên Hoàn, hoàn nhập khoản phân bổ lợi thế thương mại từ thương vụ mua lại CTCP Việt - Pháp Sản xuất thức ăn gia súc, và hoàn nhập khoản phân bổ lợi thế thương mại từ thương vụ mua lại CTCP Nước khoáng Vĩnh Hảo.

Masan cũng cho biết, các khoản đầu tư lớn vào tài sản cố định theo kế hoạch năm 2014 dự kiến sẽ vào khoảng 3.000-3.250 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư này không bao gồm các thương vụ M&A tiềm năng, vốn phụ thuộc vào điều kiện thị trường và tùy theo cơ hội có thể nắm bắt.

Năm 2013, doanh thu thuần của MSN đạt 11.943 tỷ đồng, tăng 14,9% so với năm 2012. Lợi nhuận gộp tăng 18,7% lên 4.999 tỷ đồng trong năm ngoái.

Nếu loại bỏ khấu hao lợi thế thương mại trong các công ty con và công ty liên kết nhằm phản ánh kết quả hoạt động trong điều kiện bình thường, lợi nhuận thuần pro forma giảm từ 2.783 tỷ đồng năm 2012 xuống 2.161 tỷ đồng trong năm 2013, giảm 22,4%. Sự sụt giảm lợi nhuận thuần pro forma này là do sự đóng góp thấp hơn từ công ty liên kết là ngân hàng Techcombank, thu nhập tài chính thuần thấp, và chi phí quản lý doanh nghiệp, bán hàng cao hơn do các khoản đầu tư cho phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu, MSN lý giải.

Hội đồng quản trị sẽ trình cổ đông Masan thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 tại đại hội cổ đông thường niên diễn ra ngày 25-4 tới.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất