FPT: Doanh thu hợp nhất tăng 26% sau 7 tháng

(ĐTTC) - Kết thúc 7 tháng năm 2015, FPT ghi nhận doanh thu (DT) hợp nhất đạt 22.535 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

FPT: Doanh thu hợp nhất tăng 26% sau 7 tháng ảnh 1
Lợi nhuận trước thuế (LN) trước thuế đạt 1.536 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. LN sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 990 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.498 đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Khối Công nghệ (gồm ba mảng là Phát triển phần mềm, Tích hợp hệ thống và Dịch vụ CNTT) ghi nhận DT đạt 4.138 tỷ đồng trong 7 tháng, tăng 32% và LN trước thuế 443 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông (gồm hai mảng là Dịch vụ viễn thông và Nội dung số) có DT tăng trưởng 9% và LN trước thuế tăng 4% so với cùng kỳ, đạt tương ứng 2.996 tỷ đồng và 632 tỷ đồng. Riêng mảng dịch vụ viễn thông – mảng đóng góp 93% DT khối Viễn thông, ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu lên đến 29% so với cùng kỳ năm 2014.

Khối Phân phối – Bán lẻ các sản phẩm công nghệ (gồm 2 mảng là Phân Phối và Bán lẻ) có DT và LN trước thuế mức tăng lần lượt 28% và 37%, đạt tương ứng 15.074 tỷ đồng và 422 tỷ đồng sau 7 tháng. Riêng mảng bán lẻ ghi nhận LNT trước thuế tăng 297% so với cùng kỳ năm 2014.

Toàn cầu hóa – một trong những định hướng quan trọng để đẩy mạnh tăng trưởng của tập đoàn trong tương lai – tiếp tục duy trì kết quả ấn tượng với DT 7 tháng đầu năm tăng 46% so với cùng kỳ, đạt 2.517 tỷ đồng, tương đương 116 triệu USD. Trong đó, tất cả thị trường đều tăng trưởng tốt với mức tăng cao nhất 169% (thị trường châu Âu).

Lan Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất