Chủ điểm sự kiện

Thời đại dịch: Sai lầm nhỏ có thể tiêu tan cơ đồ lớn

(ĐTTCO) - LTS: Trong bài báo “Thông điệp thời chiến, hiến kế thời bình”, báo ĐTTC có giới thiệu bài viết của GS.TS Trần Ngọc Thơ về những đề xuất vẫn còn quá nhiều thận trọng của các bộ, ngành trong cuộc chiến chống Covid-19. Tuy nhiên thời gian gần đây, dù thông điệp của Thủ Tướng đang vào “ thời chiến”, nhưng “tác chiến” của một vài địa phương vẫn giống thời bình. ĐTTCO giới thiệu tiếp góc nhìn của GS.TS Trần Ngọc Thơ về vấn đề này.