Xây dựng nghị quyết về vấn đề nợ thuế với người nộp thuế phá sản

(ĐTTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Tài chính đưa vấn đề xử lý tiền nợ thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt chậm nộp của người nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh và không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước vào đề án sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý thuế.

Xây dựng nghị quyết về vấn đề nợ thuế với người nộp thuế phá sản

Luật Quản lý thuế mới dự kiến đưa vào chương trình xây dựng luật của Quốc hội năm 2018 và kiến nghị cho phép áp dụng ngay khi luật này được Quốc hội thông qua.
Trước đó, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp đã có công văn đề nghị xây dựng nghị quyết của Quốc hội về vấn đề trên.
Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của nhiều đối tượng người nộp thuế với tổng số tiền ước khoảng 26.500 tỷ đồng.
Cụ thể, số tiền nợ thuế, tiền phạt chậm nộp thuế được đề nghị xóa do người nộp thuế thực tế đã giải thể, phá sản, bỏ kinh doanh trước ngày 1-1-2017 và cơ quan thuế không còn khả năng thu hồi (tới 24.302 tỷ đồng, trong đó của doanh nghiệp, tổ chức khoảng 22.300 tỷ đồng và của hộ, cá nhân 2.000 tỷ đồng).

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ