Vàng chỉ hạch toán như ngoại tệ tại các TCTD

(ĐTTC) - Thông tư 22/2017 của NHNN vừa ban hành đang gây chú ý khi quy định về phương pháp hạch toán kế toán vàng tại TCTD tương tự như hạch toán kế toán đối với ngoại tệ, theo đơn vị là “chỉ” vàng 99,99% (vàng được coi là một loại ngoại tệ trong hạch toán kế toán và khi quy đổi ra VNĐ để lập báo cáo tài chính).

Vàng chỉ hạch toán như ngoại tệ tại các TCTD

Quy định này đã khiến thị trường vàng lo lắng bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nếu vàng được hạch toán như ngoại tệ áp dụng trên toàn thị trường.
Tuy nhiên, mới đây NHNN đã có thông tin giải thích, cụ thể Thông tư 22 chỉ hướng dẫn về hạch toán kế toán đối với các TCTD, không điều chỉnh về hoạt động kinh doanh thị trường vàng nói chung.
Hoạt động kinh doanh thị trường vàng được quy định tại Nghị định 24/2012 của Chính phủ và các quy định của pháp luật liên quan. Do đó, Thông tư này hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh vàng trang sức.

Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ