Trước 30-11, báo cáo dư nợ cho vay DN FDI

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1617/CT-TTg ngày 19/9/2011 về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, ngày 15/11/2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có công văn số 8848/NHNN-CSTT yêu cầu các TCTD báo cáo số liệu cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

 Trước 30-11, báo cáo dư nợ cho vay DN FDI ảnh 1

Cụ thể, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo về 2 vấn đề, gồm:

(1) Tình hình cho vay đối với doanh nghiệp FDI để đầu tư kinh doanh tại Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng còn hiệu lực đến 31/10/2011.

(2) Tình hình cho vay đối với khách hàng để đầu tư ra nước ngoài theo các hợp đồng còn hiệu lực đến 31/10/2011.

Báo cáo của các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi về NHNN trước ngày 30-11-2011.

Trước đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn báo cáo tình hình vay vốn từ các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đồng thời, Bộ cũng yêu cầu NHNN báo cáo về việc các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vay vốn để đầu tư trong và ngoài nước.

Báo cáo về tình hình vay vốn của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tại các tổ chức tín dụng sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình lên Thủ tướng.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, lý do Bộ phải tiến hành kiểm tra, rà soát việc vay vốn của các doanh nghiệp FDI là do gần đây xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp vay vốn của các tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam nhưng hoạt động không hiệu quả, phải ngừng hoạt động.

Thậm chí, có trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đã bỏ trốn đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng, cũng như môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng cho biết, có hơn 230 dự án của các doanh nghiệp Đài Loan, Hàn Quốc đã bị giải thể, phá sản.

Trong đó, có hơn 20 dự án của doanh nghiệp FDI đầu tư vào 12 địa phương không có khả năng trả nợ ngân hàng, với số tiền gần 80 triệu USD, chủ yếu tại hai tỉnh Hải Dương và Phú Thọ.

(Gafin)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ