Tăng cường triển khai kết nối NH-DN

(ĐTTCO) - NHNN vừa có Văn bản 4426/NHNN-VP yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và các tổ chức tín dụng tăng cường triển khai một số nội dung thuộc Chương trình kết nối NH – DN.

Theo văn bản này, thời gian qua Chương trình kết nối NH-DN đã được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước với sự tham gia chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự vào cuộc quyết liệt của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố. Đến nay, Chương trình đã hỗ trợ nhiều DN khắc phục khó khăn, duy trì, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

 Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời thực hiện có kết quả Chỉ thị 04/CT-NHNN ngày 27-5-2016 về một số giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động NH những tháng cuối năm 2016, trong đó tập trung vào các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho DN, Thống đốc NHNN yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung theo chỉ đạo của NHNN tại Công văn 2668/NHNN-VP ngày 17/4/2016, đảm bảo thiết thực bằng các cuộc đối thoại trực tiếp, định kỳ và các hợp đồng cam kết cho vay vốn cụ thể giữa NH và DN trên địa bàn; thường xuyên bám sát, chỉ đạo tất cả các TCTD, chi nhánh các TCTD tích cực tham gia Chương trình, có các chương trình tín dụng phù hợp với thực tế hoạt động DN cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Rà soát cách thức triển khai Chương trình, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý, kịp thời báo cáo, tham mưu với NHNN và chính quyền địa phương tháo gỡ, điều chỉnh để Chương trình thực sự phát huy hiệu quả.

Các TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả các nội dung kết nối NH-DN theo chỉ đạo của NHNN tại công văn số 2668/NHNN-VP ngày 17-4-2016 để hỗ trợ kịp thời vốn vay, tháo gỡ khó khăn cho DN ổn định và phát triển sản xuất, nhất là các DN thuộc 5 lĩnh vực ưu tiên, các DN tham gia mô hình liên kết vùng, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Thiên Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ