Sửa đổi quy định mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC

(ĐTTCO) - Thống đốc NHNN đã ký ban hành Thông tư 09/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 19/2013 quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC).

Sửa đổi quy định mua bán và xử lý nợ xấu của VAMC

Việc sửa đổi bổ sung này nhằm phù hợp với quy định về việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn và thực tiễn hoạt động của VAMC.
Tại Thông tư 09, NHNN cũng đã có quy định cụ thể điều kiện các khoản nợ xấu VAMC được mua theo giá trị thị trường và quy định liên quan đến bán nợ xấu được mua theo giá trị thị trường.
Theo đó, VAMC bán khoản nợ xấu theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với bên mua nợ khi giá bán khoản nợ không thấp hơn giá trị ghi sổ số dư nợ gốc của khoản nợ xấu tại VAMC hoặc sau khi đã bán nợ theo phương thức đấu giá hoặc phương thức chào giá cạnh tranh không thành.


Đỗ Linh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ