NĐTNN có thể sở hữu vượt 30% cổ phần NH nội

NHNN vừa lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) mua cổ phần của các tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam và dự thảo thông tư hướng dẫn về nghị định này. 

NĐTNN có thể sở hữu vượt 30% cổ phần NH nội ảnh 1
Theo đó, tỷ lệ sở hữu cổ phần của một cá nhân nước ngoài không được vượt quá 5% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức nước ngoài không được vượt quá 15% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một NĐT chiến lược nước ngoài không được vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD; tỷ lệ sở hữu cổ phần của một NĐTNN và người có liên quan của NĐT đó không vượt quá 20% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam; tổng mức sở hữu cổ phần của các NĐTNN và người có liên quan của các NĐT đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của một TCTD Việt Nam, trừ những trường hợp đặc biệt có thể vượt quy định này.

Điều kiện đối với NĐTNN mua cổ phần dẫn đến mức sở hữu từ 10% vốn điều lệ của TCTD Việt Nam trở lên là: được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế có uy tín xếp hạng từ mức ổn định hoặc tương đương trở lên; có đủ nguồn tài chính để mua cổ phần xác định theo báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập năm liền kề trước năm nộp hồ sơ và hợp pháp theo quy định của pháp luật; việc mua cổ phần không gây ảnh hưởng đến sự an toàn, ổn định của hệ thống TCTD Việt Nam; không tạo ra sự độc quyền hoặc hạn chế cạnh tranh trong hệ thống TCTD Việt Nam; không vi phạm nghiêm trọng pháp luật về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động NH, chứng khoán và thị trường chứng khoán của nước nơi NĐTNN đặt trụ sở chính và Việt Nam, trong thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ mua cổ phần; có tổng tài sản tối thiểu tương đương 10 tỷ USD trở lên đối với NĐTNN là NH, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nước ngoài hoặc có mức vốn điều lệ tối thiểu tương đương từ 1 tỷ USD trở lên vào năm trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần đối với NĐTNN là tổ chức khác.

 Điều kiện đối với NĐTNN mua cổ phần và trở thành NĐT chiến lược nước ngoài, là NH, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính nước ngoài được phép thực hiện hoạt động theo quy định của pháp luật của nước nơi đặt trụ sở chính.

Công ty tài chính nước ngoài chỉ được là NĐT chiến lược tại công ty tài chính Việt Nam; công ty cho thuê tài chính nước ngoài chỉ được là NĐT chiến lược tại công ty cho thuê tài chính Việt Nam; có kinh nghiệm hoạt động quốc tế trong lĩnh vực tài chính NH từ 5 năm trở lên; có tổng tài sản tối thiểu tương đương 20 tỷ USD vào năm trước năm nộp hồ sơ mua cổ phần; có văn bản cam kết và kế hoạch rõ ràng về việc gắn bó lợi ích lâu dài với TCTD Việt Nam, hỗ trợ TCTD Việt Nam áp dụng công nghệ hiện đại; phát triển sản phẩm, dịch vụ NH; nâng cao năng lực quản trị, điều hành; không sở hữu từ 10% vốn điều lệ trở lên tại bất kỳ TCTD nào khác tại Việt Nam...

Minh Dung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ