Nâng điều kiện thị trường mở

Nâng điều kiện thị trường mở ảnh 1

NHNN vừa lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư về quy chế nghiệp vụ thị trường mở, trong đó đặt điều kiện xét chọn các thành viên tham gia.

Theo Vụ Tín dụng (NHNN), việc xây dựng dự thảo trên và dự kiến ban hành là để thống nhất các quy định pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở hiện nay, cũng như để bắt kịp sự phát triển của thị trường. Quy chế nghiệp vụ thị trường mở ban hành trước đây đã thực hiện được 5 năm, trong đó được sửa đổi, bổ sung một lần vào năm 2008.

Trong thời gian đó, hoạt động nghiệp vụ thị trường mở được thực hiện thông suốt, hỗ trợ vốn khả dụng kịp thời cho các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài. Tuy nhiên, do quy mô thị trường tiền tệ phát triển khá nhanh, những quy định về trái phiếu có sự thay đổi, đã đặt ra yêu cầu thay đổi phù hợp trong quy chế nghiệp vụ thị trường mở.

Bên cạnh đó, hiện nay căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế đã có sự thay đổi sau khi Luật NHNN Việt Nam và Luật Các TCTD đã được ban hành và có hiệu lực từ 1-1-2011. Vì vậy, cần thống nhất các quy định về nghiệp vụ thị trường mở trong một văn bản để thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.

Một nội dung đưa ra trong dự thảo đang lấy ý kiến là bổ sung thêm điều kiện để các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài được công nhận là thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở: “Duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật”.

Điều kiện này đặt ra yêu cầu các TCTD, chi nhánh NH nước ngoài phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của NHNN trong việc duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động, đồng thời cũng giúp cơ quan này lựa chọn TCTD, chi nhánh NH nước ngoài có tình hình hoạt động kinh doanh tốt, tránh những rủi ro cho NHNN.

Cũng theo dự thảo trên, đối với những thành viên đã bị chấm dứt tư cách, nếu muốn tham gia nghiệp vụ thị trường mở phải chờ sau 3 tháng và thủ tục công nhận lại thành viên được áp dụng như công nhận lần đầu. Dự thảo bổ sung mới nội dung này vì sau khi bị chấm dứt tư cách thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở, phải có một khoảng thời gian nhất định để TCTD, chi nhánh NH nước ngoài khắc phục những vi phạm. Ngoài ra, do nội dung quy chế hiện hành không quy định chế tài xử phạt đối với việc không cung cấp thông tin qua trang nghiệp vụ thị trường mở, nên việc cung cấp thông tin này không được thực hiện.

Do vậy, để có thông tin giúp việc dự kiến vốn khả dụng một cách chính xác và hiệu quả hơn, dự thảo đưa nội dung về cung cấp thông tin qua trang nghiệp vụ thị trường mở thành một nội dung bắt buộc đối với các thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

Minh Dung

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

HDBank tiên phong triển khai lên Basel III

(ĐTTCO) - HDBank (HoSE: HDB) triển khai việc nâng cấp áp dụng tiêu chuẩn Basel II lên Basel III. Đến nay, Ngân hàng đã áp dụng 2 chỉ số LCR –- Tỷ lệ đảm bảo khả năng thanh khoản (Liquidity Coveragre Ratio) và NSFR – Hệ số quỹ bình ổn ròng (Net Stable Fund Ratio) của Basel III. Hơn thế, chỉ số NSFR đã đạt tới 150%, cao hơn so với mức tối thiếu 100%.

Vàng - ngoại tệ