Moody's nâng bậc xếp hạng 4 ngân hàng Việt Nam

(ĐTTCO) - Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Investors Service, vừa nâng bậc xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn và phát hành tiền gửi nội tệ-ngoại tệ của các ngân hàng: ACB, MB và Techcombank từ B2 lên B1, với triển vọng từ tích cực lên ổn định; nâng mức xếp hạng tín dụng cơ sở (BCA) của 3 ngân hàng này từ B2 lên B1. 

Moody's nâng bậc xếp hạng 4 ngân hàng Việt Nam

Theo Moody’s, tỷ lệ nợ xấu của ACB đã giảm từ 2,99% vào cuối năm 2016 xuống 0,95% vào cuối năm 2017, chủ yếu nhờ việc bán 1.500 tỷ đồng nợ xấu cho Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD (VAMC), và tỷ lệ nợ xấu của MB đã giảm từ 4,7% xuống 2,9%, nhờ việc bán khoản nợ xấu 3.400 tỷ đồng cho VAMC.
Đối với Techcombank, tỷ lệ vốn lõi của ngân hàng (TCE) trên tổng tài sản đã điều chỉnh rủi ro (RWA) tăng từ 9% năm 2016 lên 14,5% năm 2017, qua đó trở thành ngân hàng có dự phòng vốn lõi lớn nhất trong số 16 ngân hàng tại Việt Nam.
Ngoài 3 ngân hàng trên, Moody’s cũng nâng bậc xếp hạng phát hành và tiền gửi nội-ngoại tệ dài hạn của VPBank lên B2, với triển vọng từ ổn định lên tích cực và điều chỉnh BCA của ngân hàng này từ B3 lên B2, nhờ mức lợi nhuận cao và sự cải thiện của vốn đệm.


T.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ