LienVietPostBank sẽ phục vụ dự án của WB

Ngày 12-12-2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Quyết định số 2623/QĐ-NHNN về việc chỉ định ngân hàng phục vụ cho Khoản tín dụng tài trợ cho Dự án “Quỹ Đầu tư Phát triển Địa phương”do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

 LienVietPostBank sẽ phục vụ dự án của WB ảnh 1

Theo Quyết định này, Thống đốc NHNN chỉ định Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt làm ngân hàng phục vụ cho Khoản tín dụng tài trợ cho Dự án “Quỹ Đầu tư phát triển địa phương” trị giá tương đương 190 triệu USD theo Hiệp định Tài trợ (Khoản tín dụng số 4609-VN) ký ngày 12/8/2009 giữa đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và đại diện WB.

Thống đốc NHNN giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chịu trách nhiệm thực hiện các quy định nêu trong Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và Sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ Phát triển Chính thức; các văn bản hướng dẫn thực hiện của NHNN, Bộ Tài chính và các quy định, hướng dẫn của WB để phục vụ tốt việc thực hiện Dự án này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quyết định số 2231/QĐ-NHNN ngày 24-9-2009 của Thống đốc NHNN.

(SBV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

2020 -  Nợ xấu sẽ tăng nhanh

2020 - Nợ xấu sẽ tăng nhanh

(ĐTTCO)-Báo cáo tài chính quý II của các NHTM cho thấy tỷ lệ nợ xấu vẫn nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Tuy nhiên, con số tuyệt đối về nợ xấu đã có xu hướng tăng, kèm theo đó nhiều dự báo không mấy sáng sủa về nợ xấu trong 2 quý tới, khi dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường. ĐTTC đã trao đổi với TS. NGUYỄN TRÍ HIẾU, chuyên gia tài chính NH, xung quanh vấn đề này.

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ