Hạn chế các tổ chức tín dụng găm giữ ngoại tệ

Hạn chế các tổ chức tín dụng găm giữ ngoại tệ ảnh 1 

Kể từ ngày 2-5, trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ giảm 10% so với mức 30% theo quy định đang áp dụng.

Đây là nội dung chính của Thông tư số 07/2012/TT-NHNN vừa được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ký ban hành, thay thế các Quyết định 1081 và 1168 trước đó.

Theo Ngân hàng Nhà nước, quy định mới này nhằm hạn chế các ngân hàng vay ngoại tệ, hạn chế sự thao túng, tăng cường sức mạnh quản lý tập trung về Ngân hàng Nhà nước nhiều hơn, qua đó giảm rủi ro ngoại hối xuống.

Cụ thể, Thông tư có các điểm mới so với các quy định trước đây về giới hạn trạng thái ngoại tệ, phương pháp tính trạng thái ngoại tệ và chế độ báo cáo.

Về giới hạn trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Thông tư mới quy định rõ: Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được vượt quá 20% vốn tự có của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu USD trở xuống được pháp áp dụng mức giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ như sau: Tổng trạng thái ngoại tệ dương cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 triệu USD; tổng trạng thái ngoại tệ âm cuối ngày quy ra đô la Mỹ không được vượt quá 5 triệu USD.

Về phương pháp tính trạng thái ngoại tệ, Thông tư quy định trạng thái ngoại tệ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định trên cơ sở số dư của các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh ngoại tệ, bao gồm tài khoản mua, bán ngoại tệ trao ngay, kỳ hạn, quyền chọn, tương lai (nếu có). Trạng thái ngoại tệ phát sinh do thực hiện các giao dịch phát sinh tiền tệ khác có liên quan đến ngoại tệ cũng được báo cáo vàng trạng thái ngoại tệ.

Về chế độ báo cáo, chậm nhất vào 14h của ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo trạng thái ngoại tệ của ngày làm việc liền kề trước đó về Vụ Quản lý Ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước)./

(TTXVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ