Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc VNĐ với 5 TCTD

Ngày 2-2, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản số 29, 30, 31, 32, và 33/TB-NHNN thông báo việc áp dụng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc theo Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29-9-2010 của NHNN đối với một số tổ chức tín dụng (TCTD).

Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc VNĐ với 5 TCTD ảnh 1
 Ảnh minh họa. Nguồn internet

Theo các thông báo này, NHNN thông báo mức tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam mà các TCTD: Ngân hàng TMCP Mê Kông, Ngân hàng Phát triển Nhà đồng bằng Sông Cửu Long, Quỹ Tín dụng nhân dân Trung ương, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt được áp dụng từ tháng 2-2012 đến tháng 7-2012 theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29/9/2010 của NHNN.

Các TCTD trên có trách nhiệm thực hiện dự trữ bắt buộc theo quy định tại các Thông báo nêu trên  và các văn bản khác có liên quan, đồng thời định kỳ hàng tháng báo cáo NHNN (Vụ Tín dụng) về tình hình cho vay đối với nông nghiệp, nông thôn và tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

Cũng tại các Thông báo này NHNN yêu cầu  NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố có liên quan có trách nhiệm xác định và thông báo mức dự trữ bắt buộc đối với các TCTD trên.

Được biết, tại Điểm b, Khoản 1, Điều 1 Thông tư 20/2010/TT-NHNN ngày 29-9-2010 của NHNN đã quy định: “Đối với TCTD có tỷ trọng dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ bình quân cuối các quý trong năm tài chính liền kề từ 40% đến dưới 70%: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam bằng 1/5 (một phần năm) so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng kỳ hạn tiền gửi”.

T.H(SBV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tăng an toàn,  lãi suất càng khó giảm

Tăng an toàn, lãi suất càng khó giảm

(ĐTTCO) - Từ lâu NHNN đã muốn giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn về mức 30%, nhằm hạn chế tình trạng NHTM cho vay các lĩnh vực rủi ro, nâng cao an toàn chung của hệ thống. 

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ