Định hướng phát triển an toàn, bền vững

Trong các năm qua, NHTMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) là một NHTM chủ lực của nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, hoạt động kinh doanh an toàn và hiệu quả, đồng thời luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các chính sách của Chính phủ và NHNN.

Tăng cường khai thác nguồn vốn

Tính đến cuối năm 2010, quy mô tài sản của VietinBank đạt 367.000 tỷ đồng, tăng 51%; nguồn vốn tăng 54% so với năm 2009; trong đó dư nợ cho vay nền kinh tế tăng 43,5%; chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,66%/dư nợ. Năng lực tài chính không ngừng được nâng cao thể hiện vốn điều lệ đến nay đạt gần 17.000 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn đạt 9,45%  vượt quy định của NHNN.

Định hướng phát triển an toàn, bền vững ảnh 1

TS. Phạm Huy Hùng đánh chiêng chính thức đưa cổ phiếu VietinBank lên sàn. Ảnh: A. THƯ

Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, VietinBank đã đề ra các giải pháp để triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị 01/CT-NHNN của NHNN bằng cách tập trung chỉ đạo toàn hệ thống tăng cường khai thác nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nền kinh tế. Với lợi thế về uy tín, thương hiệu và chất lượng dịch vụ, mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch rộng lớn, VietinBank tiếp tục thu hút được nhiều nguồn vốn với khối lượng lớn, kỳ hạn ổn định từ khách hàng lớn trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, VietinBank đẩy mạnh hoạt động thanh toán, thẻ và dịch vụ NH điện tử, tài trợ thương mại, kiều hối... nhằm phát huy tổng thể sức mạnh của NH; nghiên cứu phát triển các gói sản phẩm/dịch vụ đa dạng, cạnh tranh; đẩy mạnh huy động thu hút khách hàng gửi tiền dân cư, tận dụng mọi nguồn vốn nhàn rỗi trên thị trường. Các điểm giao dịch của toàn hệ thống VietinBank thực hiện giao dịch đến 18 giờ hàng ngày và giao dịch cả sáng thứ bảy. Do vậy đến ngày 31-3-2011, tổng nguồn vốn huy động của VietinBank tăng 6,5% so với thời điểm 31-12-2010.

Bên cạnh đẩy mạnh huy động vốn trong nước, VietinBank thực hiện tăng vốn tự có nhằm tăng cường khả năng tài chính phù hợp với chiến lược tăng trưởng của NH. Năm 2010 VietinBank đã phát hành thành công tăng vốn đợt 1 với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng và tháng 3-2011, Công ty Tài chính quốc tế (IFC) đã hoàn tất thủ tục góp 3.540 tỷ đồng và 125 triệu USD (bán 10% vốn điều lệ cho cổ đông chiến lược IFC) để nâng vốn điều lệ của VietinBank đạt gần 17.000 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 21.000 tỷ đồng.

Nguồn vốn của VietinBank đã được sử dụng có hiệu quả phục vụ nền kinh tế, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của các doanh nghiệp thuộc mọi ngành kinh tế trong cả nước, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động thực sự góp phần tăng trưởng GDP, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước và gia tăng xuất khẩu, hạn chế nhập siêu. VietinBank luôn định hướng tập trung cho vay các ngành kinh tế trọng điểm phục vụ sản xuất kinh doanh đồng thời rà soát, kiểm soát chặt chẽ, khống chế và hạn chế cho vay các nhu cầu phi sản xuất (đến nay tỷ lệ cho vay phi sản xuất của VietinBank là 9%).

VietinBank hiện đang tài trợ vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia thuộc ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, là NH đi đầu trong việc triển khai nhiều chương trình tín dụng cho vay ưu đãi lãi suất đối với các khu vực kinh tế được Chính phủ khuyến khích, bao gồm cho vay: hỗ trợ xuất khẩu, phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Hiện đại hóa hoạt động NH

Bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động huy động vốn và cho vay, VietinBank tiếp tục quan tâm phát triển mọi mặt hoạt động của NH nhằm tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới. VietinBank luôn là NH tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thanh toán tiên tiến, cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ NH, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, góp phần quan trọng vào thực thi chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt trong nền kinh tế. Đến nay, VietinBank là NHTM có mạng lưới rộng khắp bao gồm 1.093 đơn vị, phủ khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước, với trên 17.000 cán bộ nhân viên, người lao động. Công tác xây dựng cơ sở vật chất được thực hiện tốt. Trụ sở chính mới VietinBank Tower được khởi công vào ngày 20-10-2010. Đây là công trình lớn, hiện đại bậc nhất trong khu vực và là một biểu tượng cho giai đoạn phát triển của VietinBank trong tương lai.

Nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh để chuẩn bị cho giai đoạn hội nhập quốc tế, trong các năm qua VietinBank luôn quan tâm phát triển và đổi mới toàn diện đầu tư hiện đại hóa công nghệ, chuẩn hóa mọi mặt hoạt động kinh doanh của NH. Chiến lược kinh doanh và chiến lược tổng thể công nghệ thông tin giai đoạn 2010-2015 được VietinBank cùng tư vấn nước ngoài xây dựng với định hướng VietinBank trở thành một tập đoàn tài chính NH lớn hàng đầu tại Việt Nam và khu vực. Công tác quy hoạch đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ được quan tâm và tạo bước chuyển đổi lớn kể cả về lượng và chất, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng cao của NH.

VietinBank là một trong những NHTM nhà nước đầu tiên thực hiện cổ phần hóa và niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Thực hiện lộ trình tăng vốn theo sự phê duyệt của Chính phủ, VietinBank đã đàm phán bán 10% cổ phẩn cho đối tác IFC. Bên cạnh đó, VietinBank đang tích cực thúc đẩy quá trình đàm phán với NH Nova Scotia cùng đối tác tư vấn JP Morgan và dự kiến trong năm 2011 NH Nova Scotia sẽ hoàn tất thủ tục và trở thành cổ đông chiến lược của VietinBank. Năm 2010 VietinBank trả cổ tức 17%/năm và năm 2011 sẽ trả cổ tức 20%.

Góp phần chăm lo an sinh xã hội

Thực hiện Nghị quyết 30a/2008 của Chính phủ và hưởng ứng lời kêu gọi của UBTƯ MTTQVN về công tác hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, trong những năm qua, VietinBank đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, đến nay đã trích gần 1.200 tỷ đồng để thực hiện công tác tài trợ an sinh xã hội tại hầu hết 64 tỉnh, thành phố trong cả nước. Riêng năm 2010, VietinBank là doanh nghiệp đi đầu đã dành nguồn vốn lớn nhất thực hiện công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, trong đó hỗ trợ hầu hết tại gần 63 tỉnh, thành phố với số tiền trên 451 tỷ đồng.

Năm 2011, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về tích cực đẩy mạnh công tác hỗ trợ, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, VietinBank tiếp tục thực hiện công tác tài trợ an sinh xã hội, chung tay cùng cộng đồng với mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào nghèo tại một số địa phương. VietinBank đã chủ động đăng ký tài trợ với các địa phương và tích cực xây dựng nhà ở, hỗ trợ y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, cầu giao thông nông thôn và các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai tại một số địa phương nghèo trên toàn quốc với số tiền trên 360 tỷ đồng. Đây là những việc làm thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể trách nhiệm, vị thế của VietinBank đối với cộng đồng và xã hội.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, kết thúc quý I-2011, toàn hệ thống VietinBank vẫn tiếp tục tăng trưởng ổn định, an toàn và hiệu quả. Tính đến ngày 30-3-2011, tổng tài sản của VietinBank đạt 395.000 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2010; nguồn vốn đạt 363.000 tỷ tăng 6,5% so với 2010; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 249.000 tỷ đồng, tăng 7% so với 2010, chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

PHẠM HUY HÙNG, Chủ tịch HĐQT VietinBank

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

SeABank và Tập đoàn BRG ra mắt thẻ BRG Elite đặc quyền ưu đãi 25%

(ĐTTCO) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) phối hợp với Tập đoàn BRG (BRG Group) vừa ra mắt thẻ quốc tế BRG Elite với nhiều tính năng nổi bật, bảo mật chuẩn EMV và ưu đãi giảm giá lên đến 25% khi sử dụng thẻ để thanh toán tại hệ thống các công ty thành viên thuộc Tập đoàn BRG trong các lĩnh vực như siêu thị, khách sạn nghỉ dưỡng, dịch vụ sửa chữa ô tô, Gốm Chu Đậu… 

Vàng - ngoại tệ