Cho phá sản TCTD quá yếu kém

 NHNN sẽ buộc các TCTD bị kiểm soát đặc biệt phải sáp nhập nếu không tăng nổi vốn điều lệ.

Cho phá sản TCTD quá yếu kém ảnh 1
NHNN vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-NHNN (gọi tắt là Thông tư 07) quy định về việc kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức tín dụng, có hiệu lực thi hành từ ngày 27-4-2013.

Kiểm soát đặc biệt khi TCTD có khả năng mất khả năng thanh toán

Theo Thông tư, kiểm soát đặc biệt là việc một tổ chức tín dụng (TCTD) bị đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) do có nguy cơ mất khả năng chi trả, mất khả năng thanh toán hoặc vi phạm nghiêm trọng pháp luật dẫn đến nguy cơ mất an toàn hoạt động.

Căn cứ vào thực trạng tài chính, mức độ rủi ro và vi phạm pháp luật của TCTD, NHNN sẽ quyết định đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt dưới hình thức giám sát đặc biệt hay kiểm soát toàn diện.

Giám sát đặc biệt là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện qua việc NHNN áp dụng các biện pháp giám sát hoạt động hàng ngày của TCTD. Kiểm soát toàn diện là hình thức kiểm soát đặc biệt được thực hiện qua việc NHNN áp dụng các biện pháp kiểm soát trực tiếp, toàn diện hoạt động hàng ngày của TCTD.

NHNN sẽ căn cứ vào kết quả thanh tra, giám sát của NHNN và đề nghị của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, NHNN các chi nhánh nơi TCTD đặt trụ sở chính để có quyết định về việc đặt TCTD vào tình trạng kiểm soát đặc biệt hay không; quyết định về thời gian, nội dung kiểm soát đặc biệt…

Buộc phải hợp nhất nếu không tăng nổi vốn điều lệ

Trong trường hợp TCTD bị đặt trong diện kiểm soát đặc biệt, NHNN có quyền yêu cầu chủ sở hữu TCTD đó thực hiện tăng vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn vốn pháp định, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động trong một thời gian cụ thể.

NHNN cũng có thể yêu cầu chủ sở hữu TCTD bị kiểm soát đặc biệt xây dựng, trình NHNN kế hoạch tái cơ cấu hoặc bắt buộc sáp nhập, hợp nhất, mua lại với các TCTD khác trong trường hợp TCTD đó không thể tăng được vốn điều lệ theo yêu cầu trong thời gian NHNN giao.

NHNN có quyền trực tiếp thực hiện hoặc chỉ định TCTD khác thực hiện việc tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD được kiểm soát đặc biệt trong trường hợp TCTD không thể thực hiện được yêu cầu tăng vốn hoặc khi NHNN xác định số lỗ lũy kế của TCTD được kiểm soát đặc biệt ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và việc chấm dứt hoạt động của TCTD được kiểm soát đặc biệt để gây mất an toàn hệ thống TCTD.

Việc quyết định kiểm soát đặc biệt sẽ được cơ quan quản lý thông báo tới HĐQT hoặc HĐTV của TCTD được kiểm soát đặc biệt. Thông tin về việc kiểm soát đặc biệt có thể được đăng tải trên báo, qua họp báo; qua website của TCTD hoặc tại ĐHCĐ của TCTD đó.

Thống đốc NHNN là người quyết định thời điểm, nội dung và hình thức công bố thông tin về việc kiểm soát đặc biệt với TCTD nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xử lý các yếu kém của TCTD đó

Lập Ban kiểm soát đặc biệt

Thống đốc NHNH sẽ quyết định thành phần, số lượng và cơ cấu Ban kiểm soát đặc biệt. Thành viên của Ban kiểm soát đặc biệt là cán bộ của NHNN, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, các chuyên gia ngân hàng, cán bộ của TCTD.

Thành viên Ban kiểm soát đặc biệt không được là người có liên quan với thành viên HĐQT, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cổ đông lớn của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.

Ban kiểm soát đặc biệt có quyền yêu cầu TCTD kiểm kê toàn bộ tài sản hiện có hoặc thuê tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan chuyên môn đánh giá thực trạng tài chính, định giá tài sản và xác định giá trị doanh nghiệp của TCTD.

Ban Kiểm soát cũng có quyền yêu cầu TCTD mời hoặc trực tiếp mời các khách nợ, chủ nợ đến đối chiếu công nợ với TCTD bị kiểm soát đặc biệt để xác định khả năng thu nợ, trả nợ.

Ban sẽ có trách nhiệm xây dựng, trình Thống đốc NHNN phê duyệt phương án tham gia góp vốn, mua cổ phần của TCTD bị kiểm soát đặc biệt.

Khi bị kiểm soát đặc biệt, TCTD phải xây dựng phương án củng cố tổ chức và hoạt động theo yêu cầu của Ban kiểm soát đặc biệt. Phương án bao gồm các nội dung như thực trạng tài chính và hoạt động của TCTD (nêu rõ khó khăn, yếu kém, rủi ro...); nguyên nhân TCTD bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Ngoài ra, phương án phải đưa ra các biện pháp giải quyết khó khăn và kế hoạch tăng cường khả năng chi trả; huy động vốn bên ngoài; tiết giảm chi phí; khắc phục các yếu kém, tổn thất tài chính từ nguồn vốn chủ sở hữu; bán tài sản hoặc toàn bộ TCTD cho TCTD khác, các nhà đầu tư tiềm năng, sáp nhập, hợp nhất với TCTD khác...

Sẽ cho phá sản TCTD quá yếu kém

Thời hạn kiểm soát đặc biệt sẽ do Thống đốc quy định trong Quyết định kiểm soát đặc biệt. Quyết định gia hạn hay chấm dứt kiểm soát đặc biệt sẽ được thông báo tới các cơ quan và tổ chức như khi công bố quyết định kiểm soát đặc biệt.

Việc gia hạn thời hạn kiểm soát đặc biệt được áp dụng với các TCTD có triển vọng hoạt động bình thường hoặc có thêm thời gian để tiến hành các thủ tục sáp nhập, hợp nhất, mua lại.

Việc chấm dứt kiểm soát đặc biệt áp dụng khi TCTD được kiểm soát đặc biệt không khôi phục được khả năng thanh toán. Khi ấy, NHNN sẽ gửi văn bản tới Tòa án về việc chấm dứt áp dụng các biện pháp phục hồi thanh toán và yêu cầu TCTD đó làm đơn yêu cầu Tòa án mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản theo quy định.

(TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng trong bóng tối

Ngân hàng trong bóng tối

(ĐTTCO)-Theo số liệu của NHNN, đến cuối tháng 7-2020, tiền gửi của khách hàng tại các tổ chức tín dụng (TCTD) đạt gần 9,22 triệu tỷ đồng. Trong đó số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế (TCKT) đạt hơn 4,138 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với cuối năm 2019; Tiền gửi của dân cư đạt hơn 5,08 triệu tỷ đồng, tăng 5,2% so với cuối năm 2019. 

Ngân hàng

HDBank triển khai dự án Treasury - FIS Front Arena

(ĐTTCO)-Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng cũng như mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury - FIS Front Arena. 

Vàng - ngoại tệ