Cải cách tài chính công góp phần phát triển kinh tế xã hội

Cải cách tài chính công góp phần phát triển kinh tế xã hội ảnh 1

Ngày 6-6, Bộ Tài chính đã tổ chức cuộc họp giữa kỳ năm 2011 Nhóm đối tác giữa Bộ Tài chính và các nhà tài trợ trong lĩnh vực quản lý tài chính công.

Mục tiêu của Hội nghị là nhằm tạo một diễn đàn để phía nhà tài trợ, đơn vị thụ hưởng và các dự án kiểm điểm tiến độ triển khai các dự án, trao đổi biện pháp tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai dự án, trao đổi về nhu cầu cần tài trợ của Bộ Tài chính để hình thành các dự án mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đề cập đến một số vấn đề như cập nhật tiến độ thực hiện cải cách quản lý tài chính công nói chung (được thực hiện cả bằng nguồn vốn ODA và vốn NSNN), đối thoại chính sách hoặc trao đổi về những vấn đề mà nhà tài trợ quan tâm.

Về tình hình triển khai quan hệ đối tác trong lĩnh vực quản lý tài chính công (PFM), theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng vừa qua, nhiều lĩnh vực của chương trình cải cách quản lý tài chính công tiếp tục nhận được sự quan tâm của các nhà tài trợ quốc tế qua việc ký kết, xây dựng các chương trình hợp tác và các dự án ODA mới hoặc bổ sung nguồn tài trợ cho các dự án đang được triển khai.

23 chương trình, dự án có tài trợ nước ngoài nhằm hỗ trợ cho các nội dung cải cách quản lý tài chính công của Việt Nam cũng đã được Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện trên các lĩnh vực quản lý chi, quản lý thu, quản lý công sản, quản lý tài chính doanh nghiệp, quản lý thị trường tài chính, quản lý giá, quản lý nợ công, thanh tra tài chính. Tổng khối lượng giải ngân thực tế của các chương trình, dự án của Bộ Tài chính trong 5 tháng đầu năm 2011 ước khoảng 300.000 triệu đồng (15 triệu USD), đạt khoảng 25% kế hoạch giải ngân của cả năm.

Về cải cách tài chính công trong 6 tháng đầu năm, công tác xây dựng Chiến lược tài chính giai đoạn 2011 – 2020 và các chiến lược thành phần vẫn đang được tập trung ưu tiên trong 6 tháng đầu năm. Đến nay, Chiến lược cải cách hệ thống thuế và chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Song song với việc xây dựng Chiến lược tài chính giai đoạn 2011 – 2020 và các chiến lược thành phần, trong nửa đầu năm 2011, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện các hoạt động cải cách lớn đã và đang được thực hiện trong giai đoạn vừa qua. Cụ thể, kết quả thực hiện cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2011:

Về tình hình triển khai các giải pháp tài chính – ngân sách theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, thực hiện chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, phấn đấu tăng thu và giảm bội chi NSNN năm 2011 dưới mức Quốc hội quyết định.

Bên cạnh đó, việc bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát, khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, thực hiện các chính sách bảo đảm an sinh xã hội cũng đã được thực hiện quyết liệt.

(VOV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ