Bổ sung quy định tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu

Ngày 22-5-2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2013/NĐ-CP về bổ sung Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30-8-2011 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (Nghị định 75/2011/NĐ-CP).

Bổ sung quy định tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu ảnh 1
Theo Nghị định này, Chính phủ bổ sung Điều 16a của Nghị định 75/2011/NĐ-CP về cho các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu vay vốn theo cơ chế tín dụng xuất khẩu.

Cụ thể, đối tượng cho vay là các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu khi các doanh nghiệp đáp ứng các đủ điều kiện: Có hợp đồng xuất khẩu hoặc hợp đồng bán thủy sản cho doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu; Có phương án nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu có hiệu quả được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay; Có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự đẩy đủ; Doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật hiện hành; phải mua bảo hiểm tài sản tại một doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam đối với tài sản hình thành từ vốn vay thuộc đối tượng mua bảo hiểm bắt buộc trong suốt thời gian vay vốn; Doanh nghiệp phải thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính theo đúng quy định của pháp luật; báo cáo tài chính hàng năm phải được kiểm toán bởi cơ quan kiểm toán độc lập.

Mức vốn cho vay đối với các doanh nghiệp trên bằng 85% tổng nhu cầu mua thức ăn chăn nuôi thủy sản phục vụ xuất khẩu đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay, đồng thời phải đảm bảo mức vốn cho vay tối đa đối với mỗi đối tượng không vượt quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Mức vốn cho vay cụ thể đối với từng trường hợp do Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định theo chế độ quy định.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định thời hạn cho vay đối với từng phương án vay vốn theo chế độ quy định, phù hợp với đặc điểm của phương án vay vốn đã được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận cho vay nhưng thời hạn cho vay của từng khoản vay không quá 12 tháng.

Cũng tại Nghị định mới ban hành, Chính phủ bổ sung Điều 27a của Nghị định 75/2011/NĐ-CP về gia hạn nợ, trong đó:

Gia hạn thời gian cho vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước lên tối đa là 15 năm đối với một số dự án kết cấu hạ tầng kinh tế có quy mô đầu tư lớn trong lĩnh vực sản xuất xi măng, sắt thép, cung cấp nước sạch, môi trường nếu dự án đó thuộc dự án nhóm A, B và chủ đầu tư gặp khó khăn về tài chính.

Gia hạn thời gian vay vốn lên tối đa là 36 tháng đối với khoản vay vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước cho các nhóm hàng xuất khẩu rau quả, thủy sản với điều kiện doanh nghiệp bị lỗ trong năm 2011 và năm 2012; không cân đối được nguồn vốn để trả nợ theo đúng hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22-5-2013. Ngân hàng Phát triển Việt Nam hướng dẫn hồ sơ, thủ tục và xem xét, quyết định việc cho các doanh nghiệp vay vốn và gia hạn nợ theo quy định của Nghị định mới ban hành.

(SBV)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ