85,5% ngân hàng nhận định tình hình kinh doanh đã cải thiện hơn

(ĐTTCO)-Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) tiến hành vào tháng 12/2017, thực trạng và môi trường kinh doanh của đa số các tổ chức tín dụng tiếp tục có chuyển biến tích cực.

85,5% ngân hàng nhận định tình hình kinh doanh đã cải thiện hơn

Tình hình nội tại ở các ngân hàng ổn định

Theo đó, 56,3% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh tại thời điểm hiện tại của họ “tốt” (cao hơn so với tỷ lệ 52,2% cuối quý 3/2017 và 54% của cùng kỳ năm 2016), trong đó 11,5% tổ chức tín dụng cho biết tình hình kinh doanh hiện tại “rất tốt”.

Đánh giá cho cả năm 2017, 85,5% tổ chức tín dụng nhận định tình hình kinh doanh cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 31,3% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

Dự kiến trong năm 2018, 71,8% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý 1/2018 cải thiện hơn so với quý 4/2017 và 88,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng tình hình kinh doanh của cả năm 2018 tiếp tục cải thiện hơn so với năm 2017, trong đó 29,2% tổ chức tín dụng kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

Hầu hết các tổ chức tín dụng đánh giá các nhân tố nội tại của họ diễn biến ổn định, tích cực trong quý 4/2017 và dự kiến tiếp tục cải thiện trong cả năm 2018. Trong đó, yếu tố được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của tổ chức tín dụng”.

Lãnh đạo Vụ Dự báo cho biết, nếu như tại cuộc điều tra cuối năm 2016, các tổ chức tín dụng kỳ vọng nhân tố khách quan “Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước” được kỳ vọng sẽ được cải thiện mạnh mẽ nhất trong năm 2017 thì tại cuộc điều tra lần này, kỳ vọng của tổ chức tín dụng có sự thay đổi, “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của tổ chức tín dụng” là nhân tố được cải thiện mạnh mẽ nhất (chỉ số cân bằng đạt 38,5%), sau đó đến “Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng”.

Bình quân kỳ vọng về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2017 của toàn hệ thống ước tính ở mức 15,86%, cao hơn so với mức bình quân kỳ vọng tại cùng kỳ năm trước (8,27%) và mức kỳ vọng 13,63% xác lập tại cuộc điều tra quý trước.

Cũng theo Vụ Dự báo, các tổ chức tín dụng tỏ ra lạc quan hơn về mức độ tín nhiệm của khách hàng so với kỳ điều tra trước. 76,3% tổ chức tín dụng nhận định mức độ rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng tại thời điểm cuối năm 2017 ở mức “bình thường”, 15,1% tổ chức tín dụng nhận định ở mức “thấp”, chỉ có 8,6% tổ chức tín dụng nhận định ở mức “cao”, khả quan hơn kết quả ghi nhận tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước (69,5% - 14,6% - 15,8%).

Trong các nhóm khách hàng, khách hàng là tổ chức tín dụng tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất, sau đó đến nhóm khách hàng là tổ chức kinh tế và cao hơn là cá nhân. Tổng thể năm 2017, 58,7% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro của các nhóm khách hàng tiếp tục “ổn định”, 27,2% tổ chức tín dụng nhận định rủi ro “giảm”, 14,1% tổ chức tín dụng lo ngại rủi ro của các nhóm khách hàng “tăng” so với năm 2016, đánh giá này lạc quan hơn so với kỳ vọng về mức độ rủi ro của khách hàng được xác lập tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước.

Quản lý thanh khoản, xử lý nợ xấu đạt kết quả tích cực. Các tổ chức tín dụng nhận định thanh khoản hệ thống ngân hàng thời điểm hiện tại tiếp tục ở trạng thái “tốt” đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục duy trì trạng thái tích cực trong cả năm 2018.

Nhu cầu khách hàng tăng rõ rệt

Có đến 64,5% tổ chức tín dụng nhận định tổng nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng trong quý 4/2017 tăng rõ rệt so với quý 3/2017 (tỷ lệ % tổ chức tín dụng nhận định “tăng” cao vượt trội so với các kỳ điều tra trước). Năm 2018, có tới 59% tổ chức tín dụng kỳ vọng tổng nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tiếp tục tăng trong quý 1/2018 và 78,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của khách hàng có sự gia tăng trong cả năm 2018 so với năm 2017; trong đó, nhu cầu vay vốn tiếp tục được tổ chức tín dụng kỳ vọng tăng cao.

Theo kết quả điều tra, mặc dù 52,1% tổ chức tín dụng cho biết đã tuyển thêm lao động trong quý 4/2017 nhưng vẫn có 25,3% tổ chức tín dụng nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại. Dự kiến sang năm mới 2018, tổ chức tín dụng sẽ tiếp tục tuyển thêm lao động phục vụ cho công việc với 52,1% tổ chức tín dụng dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong quý 1/2018 và 68,7% tổ chức tín dụng dự kiến sẽ tăng số lao động trong cả năm 2018.

Kỳ vọng khởi sắc trong năm 2018

Theo lãnh đạo Vụ Dự báo Thống kê, huy động vốn toàn hệ thống tổ chức tín dụng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 4,46% (VND là 3,39%; ngoại tệ là 1,89%) trong quý 1/2018 và tăng 16,66% (VND: 17,07%; ngoại tệ: 2,76%) trong cả năm 2018. Kết quả trên cho thấy, các tổ chức tín dụng khá lạc quan về triển vọng huy động vốn trong năm 2018.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 4,74% (VND: 5,15%; ngoại tệ: 0,51%) trong quý 1/2018 và tăng 17,65% (VND: 17,71%; ngoại tệ: 7,39%) trong năm 2018.

Về lợi nhuận, có 92,6% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017 với mức tăng trưởng toàn hệ thống bình quân kỳ vọng đạt 19,33%, cao hơn nhiều so với mức bình quân kỳ vọng 13,4% của các tổ chức tín dụng tại cuộc điều tra cùng kỳ năm trước.

Cũng theo điều tra, các tổ chức tín dụng tiếp tục kỳ vọng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng được giữ ở mức thấp, bình quân toàn hệ thống kỳ vọng đạt 2,43%, trong đó, hầu hết các nhóm tổ chức tín dụng dự kiến tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng bình quân của toàn hệ thống đến cuối năm điều chỉnh giảm đáng kể so với cuối năm trước.

Lãnh đạo Vụ Dự báo Thống kê nhận định: "Nhìn chung theo nhận định của tổ chức tín dụng, hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng ổn định trong năm 2017 và được kỳ vọng khởi sắc hơn trong năm 2018."

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ngân hàng

Vàng - ngoại tệ