Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện cả năm gần 1,67 triệu tỷ đồng

(ĐTTCO)-Theo "Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2017" từ Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong năm theo giá hiện hành ước tính đạt 1,67 triệu tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2016 và bằng 33,3% GDP.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện cả năm gần 1,67 triệu tỷ đồng

Cụ thể, vốn đầu tư khu vực Nhà nước đạt 594.900 tỷ đồng, chiếm 35,7% tổng vốn và tăng 6,7%, khu vực ngoài Nhà nước đạt 676.300 tỷ đồng, chiếm 40,5% và tăng 16,8% và khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 396.200 tỷ đồng, chiếm 23,8% và tăng 12,8% so với năm 2016.

Báo cáo cho thấy, tổng vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước thực hiện trong năm ước tính 290.500 tỷ đồng, vốn trung ương quản lý đạt 64.400 tỷ đồng và vốn địa phương quản lý là 226.100 tỷ đồng, tương ứng bằng 94,4%, 91,1% và bằng 95,4% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, khu vực đầu tư nước ngoài (tính đến thời điểm 20/12), tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm đạt 29,7 tỷ USD, tăng 44,2%, vốn thực hiện ước tính 17,5 tỷ USD, tăng 10,8% so với năm 2016. Ngoài ra, khối ngoại còn góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn là 6,2 tỷ USD, tăng 45,1% so với năm 2016.

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Không gian sống