Khắc phục bất cập hình thức hợp đồng BOT, BT

(ĐTTCO) - Thủ tướng chính phủ vừa có kết luận về những bất cập, hạn chế về cơ chế, chính sách qua kết quả kiểm toán các dự án BOT, BT và công tác cổ phần hóa, liên doanh, liên kết. 

Khắc phục bất cập hình thức hợp đồng BOT, BT

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng nghị quyết của Chính phủ triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT.
Nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị liên quan của Kiểm toán Nhà nước, đề xuất sửa đổi hoàn thiện nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư và nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
Bộ Giao thông-Vận tải nghiên cứu, tiếp thu các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Ng.Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Không gian sống