Giao quyền UBND quận xây, sửa chung cư cũ

 Giao quyền UBND quận xây, sửa chung cư cũ ảnh 1
Nội dung ủy quyền là phê duyệt đề cương, dự toán sửa chữa chung cư cũ; phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, sửa chữa chung cư cũ, xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ trên địa bàn quận; công nhận chủ đầu tư; chấp thuận phương án tạm cư, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đề xuất của nhà đầu tư...

Trường hợp xây dựng chung cư mới thay thế chung cư cũ theo hình thức đối tác công tư - PPP, UBND quận được quyền phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật; kết quả trúng thầu; đàm phán hợp đồng BT và ký thỏa thuận đầu tư với nhà đầu tư, thực hiện hợp đồng (đối với dự án nhóm B và C).

Thanh niên

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Không gian sống