Thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng cảng biển tại Hải Phòng

Bộ nói đúng nhưng cần xem lại mức thu

Bộ nói đúng nhưng cần xem lại mức thu ảnh 1 

Đáng chú ý trong đó là văn bản của Bộ Tài chính khi bộ này cho rằng, căn cứ các quy định hiện hành thì việc quyết định thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích trong khu vực cảng biển trên địa bàn của TP Hải Phòng là bảo đảm cơ sở pháp lý, phù hợp với quy định của Luật phí, lệ phí, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Cũng theo Bộ Tài chính, trong thời gian qua đã có một số tỉnh như: Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn… đã thu loại hạ tầng, dịch vụ và tiện ích công cộng trong khu vực kinh tế cửa khẩu. Song, từ khi triển khai Luật phí, lệ phí, thì Hải Phòng là địa phương đầu tiên thu phí này.

Trước phản ánh của doanh nghiệp và các hiệp hội về mức phí của TP Hải Phòng đặt ra là quá cao, Bộ Tài chính cho rằng trong điều kiện hiện nay, mức thu cần đảm bảo tính cạnh tranh cho doanh nghiệp và tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19 (về cải thiện môi kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh) và Nghị quyết 35 (về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020), đề nghị Văn phòng Chính phủ có ý kiến với TP Hải Phòng xem xét mức thu phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp và báo cáo HĐND TP Hải Phòng cân nhắc điều chỉnh mức thu. Bộ Tài chính cũng đề nghị TP Hải Phòng đảm bảo phương tiện lưu thông thông suốt, tránh ách tắc, tránh ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Còn theo Bộ Giao thông – Vận tải, “phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng” nằm trong danh mục phí: “Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu” thuộc danh mục phí trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng, cơ quan quy định loại phí này là HĐND cấp tỉnh.

Theo quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Luật phí, lệ phí thì khoản phí trên thuộc danh mục phí trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng và thẩm quyền ban hành thuộc HĐND cấp tỉnh. Do vậy, căn cứ thẩm quyền và trách nhiệm của Bộ Tài chính tại Điều 19 Luật phí, lệ phí, Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị Văn phòng Chính phủ căn cứ ý kiến cụ thể của Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tư pháp cho rằng, chưa thấy có quy định trái pháp luật trong Nghị quyết 148 của HĐND TP Hải Phòng (về thu phí), trước khi trình HĐND TP Hải Phòng thông qua Nghị quyết 148, cơ quan chủ trì soạn thảo đã lấy ý kiến doanh nghiệp và người dân. Tuy nhiên, về phản ánh “phí chồng phí”, bộ này cho rằng, về nguyên tắc phí này không được chồng, lấn với các loại phí khác.

Theo đó, cơ quan ban hành cần có giải thích, thuyết minh cụ thể về cách thức xác định mức phí, đối tượng tính phí và nộp phí đảm bảo phù hợp quy định của Luật phí, lệ phí cùng các hướng dẫn và đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến về vấn đề này.

Trong văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hải Phòng cho biết, đề án về thu phí được xây dựng đúng quy trình, có lấy ý kiến đóng góp của doanh nghiệp… và căn cứ vào mức thu của một số địa phương thì mức phí mà TP Hải Phòng thu còn thấp hơn.

Trước đó, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng Diễn đàn Kinh tế tư nhân, các hiệp hội doanh nghiệp đều có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ cho rằng, việc xây dựng văn bản của TP Hải Phòng không tuân thủ đúng quy trình, ít có ý kiến đóng góp của đối tượng liên quan, mức phí thu là quá cao làm giảm sức cạnh cũng như suy giảm niềm tin của doanh nghiệp.

Ngọc Quang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dự án - đầu tư

Không gian sống