Vietcombank sẽ phát hành tăng vốn lên 40.000 tỷ đồng

(ĐTTC)-Sáng 15-4, Vietcombank tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 40.000 tỷ đồng.

Vietcombank sẽ phát hành tăng vốn lên 40.000 tỷ đồng ảnh 1 

Đại hội thông qua nội dung tờ trình về việc phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 35% và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ của ngân hàng tại thời điểm chào bán. Trong đó, phương án phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được thực hiện trước với tổng khối lượng phát hành dự kiến là gần 933 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ sau phát hành lên 35.977 tỷ đồng.

 Tiếp theo đó, Vietcombank dự kiến sẽ phát hành riêng lẻ cho đối tác nước ngoài với tỷ lệ tối đa 10% vốn điều lệ, tương đương 359,8 triệu cổ phiếu (tính theo vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu thưởng), tăng vốn điều lệ của ngân hàng lên gần 40.000 tỷ đồng.

Theo phương án phát hành riêng lẻ, Vietcombank dự kiến phát hành cho tối đa 10 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, trong đó có thể bao gồm một hoặc một số cổ đông hiện hữu của Vietcombank. Trong trường hợp chào bán tất cả 10% vốn cho một nhà đầu tư hay một nhóm nhà đầu tư có liên quan, Vietcombank sẽ trình cổ đông thông qua.

Cổ đông chiến lược nước ngoài hiện tại là Mizuho Bank của Nhật Bản là cổ đông lớn nước ngoài duy  nhất tại Vietcombank với sở hữu gần 400 triệu cổ phiếu, tương đương 15% vốn. Sau đợt phát hành, cổ đông nước ngoài cũng sẽ giảm xuống còn 13%. Đồng thời, sở hữu của Nhà nước tại Vietcombank dự kiến sẽ giảm từ 77% xuống 70%.

Theo HĐQT Vietcombank cho biết, chưa có văn bản chính thức từ Mizuho Bank, tuy nhiên với những kết quả Vietcombank đạt được đến nay thì Mizuho đã trình Công ty mẹ để giữ tỷ lệ thấp nhất sau phát hành riêng lẻ là 15%. Như vậy, Mizuho có khả năng tham gia mua nhưng có thể không mua hết 10% mà ngân hàng chào bán.

Liên quan đến thắc mắc của cổ đông về việc Vietcombank có kế hoạch thoái vốn như thế nào số cổ phần sở hữu tại các ngân hàng khác? Theo HĐQT, ngân hàng có xin ý kiến NHNN cho phép giữ lại sở hữu tại MB. Tính đến nay, Vietcombank đang sở hữu tại 4 ngân hàng và 1 Công ty tài chính, trong đó Vietcombank sở hữu hơn 7% tại MB; hơn 8,19% tại Eximbank; 5,07% tại OCB và 4,3% tại Saigonbank, tại Công ty Tài chính xi măng là hơn 10%.

Trước mắt NHNN cho phép Vietcombank giữ tỷ lệ này tại MB, đây là ngân hàng hoạt động hiệu quả. Vietcombank dự kiến nắm cổ phần ở 2 tổ chức tín dụng, còn việc giảm cụ thể tại tổ chức nào còn xem xét tín hiệu thị trường và chính hoạt động kinh doanh các đơn vị đó.

Tại đại hội, cổ đông cũng đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch năm 2016: Tổng tài sản đạt 765.438 tỷ đồng (tăng 13,5% so với thực hiện 2015); dư nợ cho vay khách hàng đạt 452.967 tỷ đồng (tăng 17%); tiền gửi của khách hàng và phát hành giấy tờ có giá 578.458 tỷ đồng (tăng 15%); lợi nhuận trước thuế 7.500 tỷ đồng (tăng 10%) và mức cổ tức tối đa 10%. Nợ xấu dự kiến cuối năm 2016 sẽ ở mức dưới 2,5%.

Minh Xuân

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ