Tăng trưởng tín dụng Hà Nội 11 tháng ước 18%

 Tăng trưởng tín dụng Hà Nội 11 tháng ước 18% ảnh 1
Cục Thống kê Hà Nội cho biết tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước tính đạt 1.192 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 18% so tháng 12/2014.

Trong đó, dư nợ ngắn hạn tăng 1,2% và 9,8%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,7% và 32,2%.

Theo Cục Thống kê Hà Nội, mặc dù lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng vẫn tăng so với tháng trước.

Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội trong tháng 11 ước tính đạt 1.383 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 16,2% so với tháng 12/2014.

Trong đó, tiền gửi tăng 1,2% so với tháng trước và 14,6% so với tháng 12/2014 (tiền gửi tiết kiệm tăng 2,3% và 15%, tiền gửi thanh toán tăng 0,5% và 14,4%), phát hành giấy tờ có giá tăng 0,4% và 49,2%.

NCĐT

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ