SHB tăng vốn điều lệ thêm 5.500 tỷ đồng

(ĐTTCO) - NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được NHNN chấp thuận việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, qua đó, vốn điều lệ của NH tăng thêm 5.500 tỷ đồng.

Khách hàng giao dịch tại SHB.

Khách hàng giao dịch tại SHB.

Cụ thể, ngày 27-12-2019, NHNN đã chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036 tỷ đồng lên hơn 14.550 tỷ đồng dưới hình thức chia cổ tức năm 2017 và 2018 bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận để lại đến 31-12-2018. Như vậy, SHB sẽ phát hành hơn 251,4 triệu cổ phiếu (tương đương hơn 2.514 tỷ đồng tính theo mệnh giá) để chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 20,9%.

NHNN cũng chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, theo phương án tăng vốn điều lệ đã thông qua tại ĐHCĐ năm 2019. Để thực hiện tăng vốn, SHB sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5.500 tỷ đồng, lên mức hơn 17.500 tỷ đồng (tương đương mức tăng hơn 45%). Mục đích tăng vốn của SHB nhằm đạt chuẩn Basel II vào năm 2020, đẩy mạnh việc đầu tư vào công nghệ thông tin cũng như nâng cao năng lực quản trị, nâng cao khả năng cạnh tranh của NH trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Yên Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ