SCB thay Chủ tịch HĐQT

(ĐTTC) - Ngày 17-3, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

SCB thay Chủ tịch HĐQT ảnh 1

Tại Đại hội, 2 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) là bà Nguyễn Thị Thu Sương, Chủ tịch HĐQT SCB, và ông Trầm Thích Tồn, Phó Chủ tịch HĐQT SCB, đã từ nhiệm.

Ông Đinh Văn Thành đã được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐQT SCB. Đồng thời, ông Võ Tấn Hoàng Văn và ông Tạ Chiêu Trung cũng được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2012- 2017 thay cho 2 thành viên miễn nhiệm.

SCB cũng đã đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 9 thành viên xuống còn 6 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập và hiện số lượng thành viên HĐQT của SCB là 6 thành viên.

Báo cáo tại Đại hội, SCB cho biết, năm 2013, tổng tài sản của Ngân hàng này đạt 181.019 tỷ đồng, tăng 21,3% so với đầu năm 2013.

Về vốn điều lệ, các cổ đông đã góp được tổng cộng 1.711 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên 12.295 tỷ đồng từ ngày 30-9-2013. SCB đã trình phương án tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ đồng, lên 14.295 tỷ đồng trong trường hợp không thể tăng vốn cấp 2 bằng nguồn ủy thác từ nước ngoài bằng cách phát hành riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước với giá bán theo thỏa thuận giữa SCB và các nhà đầu tư, nhưng đảm bảo không thấp hơn mệnh giá.

Sau khi ký kết hợp đồng mua bán nợ với VAMC, SCB đã đưa tổng nợ xấu của SCB toàn hệ thống xuống dưới 3%.

Năm 2013, SCB hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2013 với tổng mức huy động thị trường 1 đạt 147.098 tỷ đồng, tăng 68.4% nhưng tổng dư nợ vay chỉ đạt 89.004 tỷ đồng, tăng 1,0% so với đầu năm 2013.

Mục tiêu năm 2014, SCB sẽ đạt tổng tài sản là 237.870 tỷ đồng, huy động thị trường 1 là 188.098 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay: 156.988 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 121 tỷ đồng.

ĐỖ LINH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ