PVcomBank: Đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả

(ĐTTC) - NHTMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2015.

PVcomBank: Đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả ảnh 1
Báo cáo của HĐQT PVcomBank cho thấy, kết thúc năm 2014, doanh thu đạt 6.993 tỷ đồng, tăng 37% so với kế hoạch (5.100 tỷ đồng); Tổng tài sản tại thời điểm 31-12-2014 là 107.912 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm (129 tỷ đồng).

Về tín dụng, tỷ lệ nợ N2-5 tại 31/12/2014 là 6.25%, giảm 3,89% so với 31-12-2013 (10,14%). Tỷ lệ nợ N3-5 tại 31/12/2014 là 2,67%, giảm 1,75% so với thời điểm 31-12-2013 (4,42%). Trong năm 2014, ngân hàng đã thu hồi 221 tỷ đồng nợ nhóm 2-5, bán thành công 38 khoản nợ với tổng dự nợ 1.975 tỷ đồng cho VAMC.

Về đầu tư, số dư chứng khoán đầu tư và góp vốn đầu tư dài hạn tại 31-12-2014 là 27.611 tỷ đồng, tăng 10.689 tỷ đồng so với thời điểm 31-12-2013 (16.742 tỷ đồng), chủ yếu do đầu tư trái phiếu và đầu tư tín phiếu Ngân hàng Nhà nước. Việc cơ cấu danh mục đầu tư được ngân hàng sau hợp nhất tiếp tục thực hiện và đạt giá trị chuyển nhượng 934 tỷ đồng giá trị đầu tư cổ phần, dự án.

Về dịch vụ, PVcomBank tiếp tục triển khai thu xếp vốn cho các dự án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như: Dự án Vũng Áng 1, Thái Bình 2, Long Phú 1. Đồng thời, PVcomBank triển khai hệ thống SMS Banking, Internet Banking, đa dạng hoá sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng và ban hành bộ quy trình dịch vụ với mục tiêu cải tiến các quy trình dịch vụ tại quầy nhằm chuyên nghiệp hoá và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tính đến 31-12-2014,

PVcomBank đã khai trương 8 chi nhánh mới, nâng cấp 5 phòng giao dịch thành chi nhánh, nâng số điểm giao dịch của ngân hàng lên 109 điểm giao dịch tại 29 tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước.

Sau hợp nhất, ngân hàng tập trung hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro để vận hành thống nhất và tập trung tại hội sở theo mô hình của ngân hàng thương mại mới. Đến hết năm 2014, hệ thống quản trị rủi ro đã hoạt động ổn định, hiệu quả và Ngân hàng đặt mục tiêu nâng cao năng lực hiện tại của hệ thống và tiến tới tuân thủ Basel II vào năm 2017.

Đảm bảo hoạt động an toàn và hiệu quả trong năm 2015, PVcomBank đặt kế hoạch doanh thu dự kiến đạt 5.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 140 tỷ đồng. Để đạt được các chỉ tiêu trên, ngân hàng tập trung vào các nhiệm vụ: triển khai chiến lược phát triển của ngân hàng theo đúng kế hoạch; tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin; ổn định hệ thống, phát triển ngân hàng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro...

H.My

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

BaoVietbank khó hoàn thành đề án lên sàn chứng khoán vào cuối 2020.

Nhà băng “họ hứa” tiếp tục… hứa

(ĐTTCO) - Yêu cầu tất cả NHTM phải niêm yết trên sàn chính thức đã được đưa ra rất nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành vì NH hứa nhưng không tiến hành. Theo quy định hiện hành, cuối năm 2020 tất cả NH phải lên sàn theo Đề án “Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” do Thủ tướng phê duyệt. Và một lần nữa nhiều NH tiếp tục… hứa khi đề cập đến mục tiêu niêm yết vào 2020.

Vàng - ngoại tệ