Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng

(ĐTTCO)-Maritime Bank vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông, trong đó, lợi nhuận trước thuế (bao gồm cả phần thu hồi nợ từ đã sử dụng dự phòng) được đề ra 190 tỷ đồng, tăng 20%.

 Maritime Bank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 190 tỷ đồng ảnh 1

Cả năm 2015, NH đạt 158 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 98,77% kế hoạch năm và giảm 2,4% so với năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng.

Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và quỹ dự phòng tài chính, lợi nhuận để lại 96,6 tỷ đồng và không chia cổ tức. Năm 2016, Maritime Bank đề ra mục tiêu tổng tài sản 108.967 tỷ đồng, tăng 4%. Thù lao và chi phí Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát giảm 10% còn 16 tỷ đồng và tiếp tục cũng sẽ không chia cổ tức cho cổ đông.

Tại kỳ đại hội cổ đông lần này, Maritime Bank cũng đưa ra tờ trình thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2012-2016) gồm 5 thành viên trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Theo tờ trình này, để đáp ứng yêu cầu của Luật các TCTD 2010, tăng cường công tác quản trị sau khi thực hiện thành công việc sáp nhập Mê Kông Bank và mua lại Công ty tài chính dệt may, HĐQT đã có thông báo gửi cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.

Hết hạn đề cử, Maritime Bank không nhận được văn bản hay ý kiến của bất kỳ cổ đông hoặc nhóm cổ đông nào về việc đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ V, ngoại trừ văn bản cả nhóm cổ đông sở hữu số cổ phần lớn có quyền biểu quyết đề nghị HĐQT Maritime Bank phải tăng cường thêm 1 Thành viên độc lập và chủ động đề cử 1 nhân sự cho vị trí này.

Trong số 3 ứng viên được đề cử, ông Nguyễn Đức Hoàn sinh năm 1974, hiện đang làm Phó Tổng giám đốc/Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán Maritime Bank được nhóm cổ đông lớn đề cử vào chức danh Thành viên HĐQT độc lập.

Yên Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Đừng mặc định lãi suất vay tiêu dùng là cao

Đừng mặc định lãi suất vay tiêu dùng là cao

(ĐTTCO) - Hoạt động cho vay tiêu dùng ngày nay đã trở thành phương thức khá quen thuộc với người dân, tuy nhiên những công ty tài chính chuyên cung cấp dịch vụ cho vay tiêu dùng tín chấp vẫn vấp phải những định kiến trái chiều, đặc biệt là về lãi suất cho vay.

Vàng - ngoại tệ