Kienlongbank muốn tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC

(ĐTTCO) - Kienlongbank vừa tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Đại hội thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN và đáp ứng nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2020 của NH. 

Kienlongbank muốn tất toán toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC

Theo định hướng đề ra, NH tiếp tục thực hiện lộ trình của phương án cơ cấu lại giai đoạn 2016–2020. Đồng thời, HĐQT Kienlongbank cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán VAMC trước ngày 31-12-2019.
Bên cạnh những nội dung trên, ĐHCĐ cũng đã thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Kienlongbank như tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02% (thực hiện khi được NHNN chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.
Năm 2018, tổng huy động vốn của NH đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%. Lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng, tăng 15,02%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,94%.


Yên Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ