Hoãn ĐHCĐ Eximbank do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự

(ĐTTCO) - Theo chương trình dự kiến sáng nay 26-4, Eximbank tổ chức đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên năm 2019. Tuy nhiên, đại hội đã không thể diễn ra vì chỉ có 199 cổ đông tham dự, với 57,62% cổ phần có quyền biểu quyết. 

Các cổ đông tham dự ĐHCĐ Eximbank sáng nay.

Các cổ đông tham dự ĐHCĐ Eximbank sáng nay.

Theo điều lệ hiện hành, ĐHCĐ chỉ được thực hiện khi cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% tổng số có quyền biểu quyết.
Trước đó vào 25-4, Eximbank đã bổ sung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 về việc sửa đổi và bổ sung một loạt điều lệ. Mục tiêu của các điều lệ này là để đại hội diễn ra đúng tiến độ đã định theo pháp luật và điều lệ của Eximbank... 
Tờ trình này nêu rõ, hiện nay hoạt động của Eximbank đang xảy ra trường hợp Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm và NH chưa hoàn tất thủ tục bổ nhiệm nhân sự thay thế. Hơn nữa, theo quy định, chức danh Tổng giám đốc của NH phải được NHNN xem xét, chấp thuận.
Do đó, trong thời gian khuyết chức danh này, Eximbank không có người đại diện theo pháp luật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của NH, đại diện cho Eximbank với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án, các quyền và nghĩa vụ khác. 
Ngoài ra, Eximbank cũng đề xuất sửa quy định ĐHCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% trong tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xuống mức bằng 51%. Đồng thời với điều này là đề xuất các quyết định của ĐHCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, thay vì mức 65% như hiện nay.
Tuy vậy sáng nay, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng ban kiểm soát Eximbank đã thông báo tỷ lệ này 57,62% cổ phần chưa đáp ứng điều kiện tổ chức đại hội theo quy định hiện hành. Eximbank sẽ triệu tập ĐHCĐ lần 2 trong vòng 30 ngày kể từ hôm nay.

Y.Lam

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vàng - ngoại tệ