Eximbank đột ngột hoãn đại hội bất thường

(ĐTTCO) - Eximbank thông báo hoãn Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường 2016 dự kiến tổ chức vào ngày 2-8 đến thời điểm khác sẽ được thông báo sau.

 Eximbank đột ngột hoãn đại hội bất thường ảnh 1

Lý do hoãn Đại hội được HĐQT Eximbank cho biết ngày 29-7, Ngân hàng Nhà nước có chỉ đạo Eximbank kiểm tra, rà soát một số thông tin liên quan đến quyền đề cử, ứng cử của các nhóm cổ đông để báo cáo trước khi Ngân hàng Nhà nước phê duyệt nhân sự đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT.

Trong tài liệu chuẩn bị cho ĐHĐCĐ ngày 2-8, Eximbank công bố đã nhận được 8 hồ sơ đề cử, ứng cử nhân sự của 8 ứng viên dự kiến bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020. Căn cứ danh sách nhân sự dự kiến bầu bổ sung vào HĐQT Eximbank nhiệm kỳ 2015-2020 đã được cổ đông đề cử, ứng cử, HĐQT Ngân hàng sẽ xem xét và trình xin ý kiến Ngân hàng Nhà nước thông qua.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên lần 2 của Eximbank, nhiều cổ đông đã có ý kiến khác nhau về tờ trình số lượng thành viên HĐQT tối đa 9 hoặc 11 người nhưng vẫn chưa đi đến kết quả do đại hội phải dừng lại nửa chừng.

Cũng theo tài liệu, Eximbank đã thay đổi kế hoạch kinh doanh so với trước đó. Ngân hàng đặt chỉ tiêu tổng tài sản 134.000 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3%. Huy động vốn và dư nợ cấp tín dụng dự kiến tăng lần lượt 9,7% và 4% lên mức 108.000 tỷ đồng và 100.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2016 của ngân hàng theo kế hoạch 400 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 720 tỷ đồng trong tài liệu đại hội lần thứ 2.

Tính đến 31-12-2015, Eximbank vẫn còn lỗ lũy kế hơn 817 tỷ đồng. Do đó, với yêu cầu cần giữ lợi nhuận còn lại cho đến khi hết lỗ lũy kế, ngân hàng sẽ không chia cổ tức 2015.

Xuân Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cạnh tranh phát triển ngân hàng số

Cạnh tranh phát triển ngân hàng số

(ĐTTCO) - Phát triển dịch vụ NH số là xu hướng tất yếu, và các NH ngày càng cạnh tranh khốc liệt hơn, khi thói quen giao dịch, thanh toán của người dân bắt đầu chuyển dịch từ trực tiếp sang trực tuyến. 

Vàng - ngoại tệ