Đại hội đồng cổ đông

Đã có phương án nhân sự tại Eximbank

(ĐTTCO)- Đại hội đồng cổ đông bất thường của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) diễn ra vào sáng ngày 15-12 thông qua danh sách Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2015-2020).

Đã có phương án nhân sự tại Eximbank ảnh 1 

-11 tháng lãi 552 tỷ đồng

Tại Đại hội, Eximbank công bố kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng đầu năm. Cụ thể, tổng tài sản đạt 127.078 tỷ đồng, giảm 21,15% so với đầu năm; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt 101.280 tỷ đồng; tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 96.053 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Trong năm 2015, Eximbank thực hiện cơ cấu lại danh mục cho vay, tập trung tăng cường bán lẻ. Theo đó, dư nợ cho vay của Eximbank tăng 11% (tương đương 7.036 tỷ đồng), trong đó vay bán lẻ tăng 36% (tương đương 8.93 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 11-2015 là 1,82%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 552 tỷ đồng, hoàn thành 55,2% kế hoạch. Trong đó lơi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.724 tỷ đồng, chi phí xử lý nợ xấu đã hạch toán trong năm là 1.172 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, Eximbank sẽ tiếp tục thực hiện trích lập dự phòng tùy vào việc xử lý nợ xấu.

16 giờ chiều ngày 15-12, Eximbank công bố nội dung kiểm phiếu biểu quyết. Cụ thể, kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

Ông Cao Xuân Ninh: 65,21%

Ông Lê Văn Quyết: 62,26%

Ông Ngô Thanh Tùng: 68,04%

Ông Đặng Anh Mai: 60,73%

Ông Nguyễn Quang Thông: 83,64%

Ông Hoàng Tuấn Khải: 84,52%

Ông Naoki Nishizawa: 65,66%

Ông Yashuiro: 65,82%

Ông Lê Minh Quốc: 45,76% (thành viên độc lập)

 Yêu cầu của thanh tra

Eximbank đã bán các bất động sản cho Eximland và cho Eximland vay để thực hiện việc mua các bất động sản này, đã hạch toán tăng thu nhập của Eximbank (không phải thu nhập từ hoạt động kinh doanh) đến thời điển 31-12-2013 là 1.117 tỷ đồng. Eximbank đã sử dụng thu nhập này để nộp thuế, trích lập quỹ và chia cổ tức cho cổ đông từ năm 2010 đến năm 2013.

Đến nay, Eximbank đã khắc phục được 284,83 tỷ đồng, còn 831,83 tỷ đồng phải tiếp tục chỉnh sửa. Bên cạnh đó, việc mua bán bất động sản đã phát sinh một số khoản chi phí có liên quan cần phải xử lý.

Thanh tra kết luận việc hạch toán vào thu nhập trong khi Eximbank vẫn còn quản lý và sử dụng bất động sản là chưa đúng quy định theo chuẩn mực kế toans và Thanh tra yêu cầu HĐQT phải xin ý kiến Đại  hội đồng cổ đông gần nhất để thông qua phương án khắc phục.

Theo đó, đại hội lấy ý kiến cổ đông thông qua lộ trình xử lý trong thời gian 3 năm từ năm 2016 đến năm 2018. Đồng thời, Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT đề xuất phương án chi tiết trình NHNN trước khi thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho cổ đông.

Xuân Anh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Dồn cổ tức tăng vốn điều lệ

Dồn cổ tức tăng vốn điều lệ

(ĐTTCO) - Hiện nay còn 14 tổ chức tín dụng (TCTD) chưa áp dụng Thông tư 41/2016/TT của NHNN về tỷ lệ an toàn vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II (hiệu lực từ 1-1-2020). Vì thế, việc tăng vốn điều lệ (VĐL) đang làm nóng ĐHCĐ nhiều nhà băng.

Vàng - ngoại tệ