TPHCM - Đồng thuận vượt khó, tăng tốc phát triển

Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu kéo dài đã tác động bất lợi đến kinh tế cả nước và TPHCM nói riêng. Trước tình hình đó, lãnh đạo TP đã nỗ lực chỉ đạo phấn đấu trên nhiều mặt; tập trung nhiều giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; kiểm soát lạm phát; duy trì tăng trưởng hợp lý. Điều quan trọng là TPHCM đã bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn.

Thúc đẩy tăng trưởng

Trong năm 2013, TP đã nỗ lực phấn đấu đạt 21/25 chỉ tiêu (4 chỉ tiêu không đạt: tổng sản phẩm trong nước, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ xử lý chất thải y tế).  Kinh tế TP tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, cơ cấu chuyển dịch đúng hướng, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từng bước đi vào chiều sâu, lạm phát được kiểm soát, nguồn lực xã hội được phát huy.

Các ngành, lĩnh vực phát triển ổn định trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thử thách do tác động khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới và cả nước.

TPHCM - Đồng thuận vượt khó, tăng tốc phát triển ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Hồng (thứ 3  trái qua) chứng kiến lễ ký kết vay vốn giữa các ngân hàng
với các doanh nghiệp quận Tân Bình, TPHCM. Ảnh: CAO THĂNG

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) năm 2013 ước đạt 9,3%; bình quân 3 năm đạt 9,6%; thấp hơn so với mức tăng 10,3% bình quân giai đoạn 2008-2010.

Tuy nhiên 1% tăng GDP giai đoạn 2011-2013 cao hơn 35,8% mức tăng 1% giai đoạn 2008-2010. Khu vực dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhất đạt 11,1%/năm; kế đến là khu vực công nghiệp và xây dựng với tốc độ tăng 7,5%/năm; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5,7%/năm.

Với truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết, TP tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. Đặc biệt, thực hiện tốt công tác vận động phong trào dân giúp dân. Mọi chủ trương, chính sách phải làm cho "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra", tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế TP gấp 1,7 lần so với bình quân cả nước (5,6%/năm), cao hơn 1,69 lần giai đoạn 2008-2010, góp phần tích cực duy trì mức tăng trưởng GDP hợp lý của cả nước. GDP bình quân đầu người tăng dần qua các năm, dự kiến đạt 4.513USD/người cuối năm 2013, cao hơn 1,4 lần so với đầu nhiệm kỳ (3.199USD/người).

Các thành phần kinh tế phát triển khá ổn định, trong đó thành phần kinh tế nhà nước được tập trung tái cấu trúc và hoạt động hiệu quả hơn, kinh tế tập thể được quan tâm củng cố, kinh tế ngoài nhà nước và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, đóng góp giá trị ngày càng cao trong GDP của TP (82,7%), cao hơn giai đoạn 2006-2010 là 73,4%.

Điểm sáng nổi bật là TPHCM đã tích cực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, hàng tồn kho nhằm từng bước phục hồi tăng trưởng kinh tế. TP đã tổ chức nhiều buổi làm việc với lãnh đạo Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, tiếp xúc với doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và các tổ chức tín dụng nhằm tháo gỡ các vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách miễn, giảm, giãn thuế cho doanh nghiệp theo quy định với tổng số tiền khoảng 10.501 tỷ đồng.

Phát huy hiệu quả chương trình kích cầu thông qua đầu tư để khuyến khích nhà đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực giáo dục, y tế.

Từ năm 2011 đến nay đã có 90 dự án với tổng mức đầu tư 6.650,52 tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách hỗ trợ 3.192,71 tỷ đồng; trong đó 56,7% số dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ; bình quân 1 đồng vốn ngân sách thu hút 15 đồng vốn ngoài xã hội tham gia.

Qua việc chỉ đạo thực hiện chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên tất cả quận, huyện đến nay đã hỗ trợ 13.151 tỷ đồng cho hơn 600 doanh nghiệp; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp thông qua Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

TP đã thực hiện có hiệu quả nhiều hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư ở trong và ngoài nước, duy trì Cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư, hệ thống đối thoại giữa doanh nghiệp với chính quyền từ cấp TP đến quận, huyện.

Xây dựng đô thị văn minh

Quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, từng bước tạo đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu; từng bước xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. TP tập trung xây dựng và hoàn chỉnh Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, đã phê duyệt danh mục 33 dự án quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu; phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 22/22 quận, huyện; hoàn thành phê duyệt 297 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) theo chỉ đạo của Thành ủy và HĐND TP. TPHCM đã rà soát tình hình thực hiện và điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; tổng hợp các ý kiến đóng góp đề án di dời một số trường đại học, cao đẳng trong nội thành ra các khu quy hoạch.

Ngoài ra, đã tập trung rà soát, xử lý hơn 1.200 dự án chậm tiến độ; kiên quyết thu hồi, hủy bỏ quyết định thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích đối với 136 dự án (diện tích gần 2.083ha) do chưa hoặc chậm bồi thường giải tỏa…

Bên cạnh đó vẫn còn những yếu kém cần chấn chỉnh: Chất lượng tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, năng lực cạnh tranh chưa cao. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu nội bộ các ngành kinh tế còn chậm. Tiềm năng, lợi thế của TP chưa được huy động, khai thác hiệu quả để tạo bước đột phá mạnh mẽ.

Hạ tầng kỹ thuật và xã hội tuy được cải thiện đáng kể nhưng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và cải thiện dân sinh. Nguồn vốn cho đầu tư phát triển bị hạn hẹp, trong khi nhu cầu thực tế rất lớn. Sự gia tăng dân số cơ học và phương tiện giao thông cá nhân quá nhanh dẫn đến quá tải kết cấu hạ tầng đô thị vốn đã yếu kém (ngập nước, ô nhiễm môi trường…) đã ảnh hưởng đến mục tiêu cải thiện chất lượng sống Nhân dân.

Chất lượng đào tạo nguồn nhân lực còn phân tán, chưa tương xứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Phát triển khoa học - công nghệ chưa thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội; trình độ công nghệ của một số ngành, lĩnh vực và nhiều doanh nghiệp còn lạc hậu so với một số đô thị trong khu vực.

Hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác quản lý nhà nước, điều hành của bộ máy chính quyền, cải cách thủ tục hành chính chưa tương xứng và đáp ứng chức năng quản lý nhà nước của đô thị đặc biệt.

Phát huy sáng tạo, liên kết phát triển

Năm 2014 dự báo còn nhiều khó khăn, để hóa giải thách thức, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, lãnh đạo TP tạo điều kiện phát huy sự sáng tạo của Nhân dân, các thành phần kinh tế; kịp thời phát hiện vấn đề mới, cách làm mới, mô hình mới để nhân rộng, tạo thành phong trào hành động cách mạng vượt qua khó khăn.

Với vai trò đầu tàu kinh tế, TPHCM tăng cường liên kết vùng miền, khu vực để cùng phát triển; chủ động phối hợp, liên kết với các tỉnh Đông Nam bộ, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và các địa phương.

Bên cạnh đó, tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành trung ương và khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh các địa phương, qua đó góp phần thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP, phát huy vai trò trung tâm, thực hiện phân bố lại lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội theo quy hoạch trên toàn vùng.

Trong 2 năm tới dự báo kinh tế thế giới tuy có dấu hiệu phục hồi, nhưng tốc độ tăng trưởng chậm và còn nhiều khó khăn. Việc thành lập cộng đồng ASEAN vào năm 2015, ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)... sẽ mở ra những thời cơ, thuận lợi để phát triển nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức.

Trong bối cảnh đó, TPHCM tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tranh thủ mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh nhằm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý và phấn đấu nâng cao chất lượng tăng trưởng; đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh thực hiện 6 chương trình đột phá, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của Nhân dân.

TPHCM phấn đấu làm tốt vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đóng góp ngày càng lớn cho cả nước; từng bước trở thành một trung tâm công nghiệp, dịch vụ - tài chính, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á. 

Các chỉ tiêu chủ yếu 2014

- GDP tăng 9,5-10%.

- Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31% GDP.

- Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước.

- Số lao động được giải quyết việc làm: 265.000 người; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của TP (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm): 6,8%; số bác sĩ trên 1 vạn dân 14,5; diện tích nhà ở bình quân đầu người 16,9m2.

- Số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông kéo giảm từ 5-10% trên cả 3 mặt.

- 100% hộ dân đô thị được cấp nước sạch; 100% hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh. 

Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Ảnh minh họa: LONG THANH

Đầu tư vàng trong ảo ảnh của những lời khuyên vàng ngọc

(ĐTTCO)-Vì sao giá vàng tăng vượt mọi kỷ lục thời đại đang là chủ đề nóng được báo chí quốc tế và trong nước bình luận nhiều suốt cả tuần qua. Trên thế giới bình luận với nhiều góc cạnh khác nhau. Còn trong nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng nhanh chóng vào cuộc truyền thông với hàm ý sẵn sàng can thiệp thị trường vàng;  các chuyên gia thì nói “chưa thấy lý do gì vàng ngừng tăng giá”.