Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng:

Tập trung mọi nguồn lực phát triển KT-XH

Năm 2014, tình hình kinh tế TPHCM có những bước khởi sắc, nhiều lĩnh vực tăng trưởng ở mức khá. Năm 2015, TP tiếp tục đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tập trung nguồn vốn cho phát triển kinh tế… Trao đổi nhân dịp đầu năm mới với ĐTTC, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng phân tích:

Lan tỏa điểm sáng

Năm 2014, kinh tế TPHCM đã đạt được những kết quả khả quan. Theo đó, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 878.939 tỷ đồng, tăng 9,5% (cùng kỳ tăng 9,3%). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, ổn định. GDP bình quân đầu người đạt 5.131USD (tăng 12,89% so với năm 2013).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tăng 12,5% (cùng kỳ tăng 10,7%);  nếu loại trừ yếu tố biến động giá ước tăng 7,9% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 8,6%). Riêng tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 13,2% so cùng kỳ, nếu loại trừ yếu tố biến động giá tăng 10,27% so cùng kỳ. Như vậy sức mua thị trường TP năm 2014 vẫn duy trì mức tăng trưởng khá.

Tập trung mọi nguồn lực phát triển KT-XH ảnh 1

 Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng kiểm tra điểm bán hàng bình ổn
của Vissan. Ảnh: CAO THĂNG

Kim ngạch xuất khẩu ước cả năm 2014 đạt 32,06 tỷ USD, tăng 8,8% so cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng cao là gạo, thủy sản, cà phê, hạt tiêu, rau quả, dệt may, gỗ và sản phẩm gỗ, máy móc, thiết bị phụ tùng. Kim ngạch nhập khẩu ước cả năm 2014 đạt 25,95 tỷ USD, tăng 0,3% so cùng kỳ.

Nhìn chung, cơ cấu hàng xuất khẩu chuyển dịch đúng hướng, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu; trong đó tỷ trọng nhóm hàng công nghệ, chế biến, chế tạo chiếm mức cao 69,4%. Thị trường xuất nhập khẩu tiếp tục phát triển theo hướng đa dạng hóa, hiện nay hàng hóa của TP đã xuất khẩu sang 230 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Phóng viên: - TP đã triển khai hàng loạt chương trình như bình ổn thị trường, kết nối doanh nghiệp, kết nối cung-cầu hàng hóa với các tỉnh… đã góp phần vào phát triển kinh tế TP?

Trong bối cảnh hội nhập phải cạnh tranh gay gắt, hàng Việt Nam vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong hệ thống phân phối của TP. Tại thời điểm khảo sát tháng 8-2014, tỷ lệ hàng Việt Nam tại các chợ truyền thống đạt bình quân 80%, tại siêu thị, cửa hàng thuộc hệ thống thương mại đạt bình quân 90%. Các hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp và xúc tiến tiêu thụ hàng Việt Nam đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực từ TP đến các tỉnh, thành trong nước.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Hồng: - Năm 2014 Chương trình bình ổn thị trường theo hướng mở rộng quy mô thực hiện, đi vào chiều sâu, không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn TP giá cả tương đối ổn định, hàng hóa dồi dào, không có hiện tượng khan hàng, sốt giá cục bộ.

Doanh nghiệp tham gia Chương trình bình ổn thị trường tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư; hiện đại hóa, liên kết sản xuất-kinh doanh, tạo nguồn hàng, phát triển điểm bán, đảm bảo cân đối cung-cầu thị trường các mặt hàng thiết yếu. Đến nay trên địa bàn TP có 8.939 điểm bán, tăng 8.691 điểm bán so với năm 2008 và tăng 736 điểm bán so thời điểm tháng 4-2014 khi bắt đầu triển khai.

Chương trình kết nối cung - cầu hàng hóa với các tỉnh, thành Đông-Tây Nam bộ: qua 3 năm thực hiện đã ký kết 867 hợp đồng, trong đó năm 2014 đã ký được 430 hợp đồng cung ứng, tiêu thụ sản phẩm giữa doanh nghiệp TP với các doanh nghiệp tỉnh, thành Đông-Tây Nam bộ, doanh thu 2 chiều đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Chương trình đã góp phần tạo mối liên kết chặt chẽ giữa sản xuất và phân phối, khai thác được tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương và thông qua hoạt động kết nối cung cầu hàng hóa đã giúp hàng Việt mở rộng thị phần, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, ổn định cung - cầu trên thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh...

Chương trình hành động của TP thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong xã hội về việc sử dụng hàng Việt Nam, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt thị trường nội địa, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng uy tín thương hiệu; đẩy mạnh hỗ trợ lãi suất thông qua chương trình kích cầu đầu tư theo quyết định của TP.

Chương trình kết nối ngân hàng-doanh nghiệp: đến tháng 10-2014 đã thực hiện ký kết cung ứng vốn 37.483 tỷ đồng cho 991 doanh nghiệp (vượt mức kế hoạch giao năm 2014 là 20.000 tỷ đồng), tăng 3 lần so thực hiện năm 2013; dự kiến cả năm thực hiện 40.000 tỷ đồng. Đây là điểm sáng, thể hiện sự chủ động của TPHCM nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ  và vừa vượt qua khó khăn.

Chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp

- Trong năm 2015 TP tiếp tục giải pháp gì để kinh tế TP phát triển bền vững hơn, thưa Phó Chủ tịch?

- Nhờ triển khai các giải pháp tích cực, tăng trưởng kinh tế của TPHCM quý sau cao hơn quý trước, năm 2014 đạt 9,5%, sau 3 năm phục hồi chậm (năm 2011 là 10,3%; năm 2012: 9,2% và năm 2013: 9,3%), góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế-xã hội, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Việc triển khai thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế TP đạt kết quả bước đầu, tiếp tục thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, công nghiệp hỗ trợ được quan tâm. Thu ngân sách đạt và vượt dự toán. Có được kết quả trên là nhờ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo TP luôn theo dõi sát sao, chia sẻ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thực hiện nhiều biện pháp để tháo gỡ, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Mặc dù vậy tốc độ tăng trưởng phục hồi còn chậm, thiếu vững chắc, tổng cầu của nền kinh tế còn yếu. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn.

 Kinh tế cả nước nói chung đang phục hồi tích cực, chúng ta đang đứng trước nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Năm 2015, TPHCM dự kiến GDP trên địa bàn tăng từ 9,5-10% so năm trước. Tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP. Chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu dự kiến 8-10%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính ghi thu ghi chi) 265.776 tỷ đồng.

Trong năm 2015 TP tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp chính sách của Trung ương, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình hỗ trợ chuyển  dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung nguồn lực thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhanh chóng sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đẩy mạnh cổ phần hóa, bán phần vốn nhà nước không cần nắm giữ, bao gồm cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả theo nguyên tắc thị trường.

Kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp nhà nước, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Tập trung vào các giải pháp về giảm chi phí gia nhập thị trường, đất đai; cải thiện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đẩy mạnh các hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài, hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng hoạt động để tăng hiệu quả đầu tư nước ngoài và giúp phát triển các ngành quan trọng của TP.

- Các yếu tố để tăng tốc phát triển thời gian tới vẫn còn nhiều cản ngại. TP làm gì để vượt qua thách thức đó?

- Lãnh đạo TP chủ trương năm 2015 tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ, trái phiếu đô thị của TP, tiếp tục triển khai bố trí vốn hiệu quả, và tiết kiệm; tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư để đảm bảo thực hiện đầu tư đúng quy hoạch, kế hoạch được duyệt. Thúc đẩy quá trình tái cơ cấu đầu tư công theo hướng loại bỏ những dự án chưa thực sự cấp bách, đồng thời sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho phát triển kinh tế ở tất cả các ngành, lĩnh vực, xem xét ban hành các giải pháp phù hợp để thu hút mạnh các nguồn lực ngoài Nhà nước cho đầu tư phát triển.

Tranh thủ tối đa các nguồn vốn ODA để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn. Đẩy mạnh thu hút và nâng cao chất lượng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tiếp tục  triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng theo chủ trương chính sách của TP, như Chương trình kết nối doanh nghiệp-ngân hàng, chương trình cho vay đối với 5 lĩnh vực ưu tiên, chương trình bình ổn thị trường, chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở, chương trình cho vay đối với các doanh nghiệp trong khu chế xuất-khu công nghiệp, cho vay các dự án kích cầu.

Tập trung triển khai các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thực hiện đúng kế hoạch và lộ trình tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại, bảo đảm an toàn hệ thống, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng; theo dõi diễn biến tình hình nợ xấu phát sinh và công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

- Xin cảm ơn Phó Chủ tịch UBNDTP.

Đỗ Trà Giang (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là  sẽ đưa những công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước nếu có nhu cầu.

“Sức mạnh mềm” của Việt Nam

(ĐTTCO)-Trả lời ĐTTC, ông NGUYỄN PHÚ BÌNH, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận xét việc đón công dân về nước để đảm bảo an toàn tính mạng cùng với việc phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhờ cách làm đúng, có thể xem là cách xây dựng “sức mạnh mềm” của Việt Nam, không phải quốc gia nào cũng làm được.