Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó

Đối với cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, sự đồng thuận, nỗ lực thực hiện các nội dung Nghị quyết 11 của Chính phủ là trách nhiệm của mình để góp sức thực hiện thắng lợi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Với vai trò là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, Hiệp hội Doanh nghiệp, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, doanh nhân hưởng ứng và tích cực triển khai các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội theo tinh thần Nghị quyết 11 của Chính phủ.

Hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó ảnh 1

Hỗ trợ doanh nghiệp tái cấu trúc để phát triển
đang được VCCI tích cực triển khai. Ảnh: LÃ ANH

Một giải pháp quan trọng khác được VCCI đưa ra là xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tái cấu trúc, hỗ trợ phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chương trình này xác định tầm nhìn, định hướng chiến lược, mục tiêu kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập; triển khai các hoạt động đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp, nhất là đào tạo quản trị kinh doanh cao cấp cho giám đốc, quản lý điều hành doanh nghiệp; nghiên cứu và phổ biến các kinh nghiệm quốc tế về tái cấu trúc, các mô hình thực tiễn kinh doanh hiệu quả; hỗ trợ, chắp mối các hoạt động đầu tư chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp.

VCCI cũng tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thông qua các hoạt động đào tạo phát triển nguồn nhân lực, cung cấp thông tin, tư vấn, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, mặt bằng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Triển khai các biện pháp trợ giúp doanh nghiệp tiếp cận thị trường trong nước và ngoài nước, đầu tư nghiên cứu phát triển, đổi mới công nghệ, sản phẩm, dịch vụ và tăng cường liên kết doanh nghiệp. VCCI sẽ phát động phong trào nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, phong trào tăng năng suất trong các doanh nghiệp cùng với việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí.

Với vai trò của mình, VCCI sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư, đẩy mạnh xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu để lành mạnh hóa cán cân thương mại và phát triển thị trường nội địa. Cụ thể, VCCI tìm các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu như đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, đặc biệt trước những diễn biến phức tạp mới đây của thị trường Nhật Bản, Trung Đông, Bắc Phi; nghiên cứu việc ưu đãi từ các hiệp định thương mại tự do để tận dụng tối đa ưu thế xuất khẩu, nâng cao công tác dự báo, nghiên cứu thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm.

Để tiến tới lành mạnh hóa các cán cân thanh toán, tránh tạo áp lực thị trường ngoại hối, VCCI phối hợp với các cơ quan chính phủ và các hiệp hội vận động doanh nghiệp áp dụng các biện pháp cần thiết như hạn chế, không nhập khẩu những mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu, hàng xa xỉ; xây dựng chương trình phối hợp các hiệp hội doanh nghiệp, các tập đoàn và tổng công ty lớn của Nhà nước rà soát các biện pháp nhằm cải thiện tình trạng nhập siêu.

VCCI sẽ nắm bắt kịp thời tình trạng hoạt động và kiến nghị của các doanh nghiệp về những khó khăn hiện nay để có những kiến nghị cụ thể đối với Chính phủ và các bộ, ngành, cơ quan chức năng, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động doanh nghiệp.

TS. VŨ TIẾN LỘC, Chủ tịch VCCI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất