Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân:

Đồng thuận, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển

LTS: Nhân dịp đầu năm mới Ất Mùi - 2015, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân (ảnh) đã có cuộc trao đổi thân tình với ĐTTC về những thành quả đạt được trong quá trình xây dựng TPHCM 40 năm qua, đi đầu trong công cuộc Đổi mới với những thành tựu quan trọng.

Chính sách đột phá phù hợp

Đồng thuận, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ảnh 1
PHÓNG VIÊN: - Bước sang năm mới - năm 2015, TPHCM trải qua chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, kể từ ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015). Yếu tố nào để TPHCM đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện của ngày hôm nay, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch LÊ HOÀNG QUÂN: - Có thể khẳng định, yếu tố để Thành phố đạt được những thành tựu quan trọng, khá toàn diện của ngày hôm nay đó là sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân Thành phố trong việc đề ra chủ trương đúng, có quyết tâm chính trị cao, huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, sự đồng thuận xã hội, có sự bố trí nguồn lực tương xứng, chỉ đạo thực hiện sâu sát, có biện pháp đột phá trong quá trình thực hiện. Đây thực chất là đổi mới phong cách làm việc, vừa phải đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ và sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân, vừa phải tăng cường trách nhiệm cá nhân; từng thời điểm phải có sự tập trung cao, nhạy bén, dám quyết đoán, dám đưa ra giải pháp mang tính đột phá, biết tổ chức sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng, các đơn vị.

Mừng năm mới, mừng Đảng quang vinh; thay mặt Đảng bộ và Chính quyền Thành phố, tôi kính chúc toàn thể đồng bào, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, cán bộ chiến sĩ các lực lượng vũ trang, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các vị nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, các vị chức sắc các tôn giáo, các doanh nghiệp, doanh nhân, toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nghề nghiệp cùng bà con kiều bào ở nước ngoài, các cơ quan ngoại giao và những người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại TPHCM dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân

Thành phố luôn chủ động, sáng tạo đề ra các chủ trương, chính sách đột phá phù hợp đặc điểm tình hình từng thời kỳ; có những thời điểm Thành phố mạnh dạn đề xuất Trung ương cho phép thực hiện thí điểm đối với những vấn đề mới phát sinh mà thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển, nhưng chưa có quy định hay những quy định hiện hành của Nhà nước không phù hợp.

Sau 10 năm đổi mới kể từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (12-1986), Thành ủy và UBND TP chú trọng việc thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng khai thác những tiềm năng và lợi thế của Thành phố so với cả nước và các nước trong khu vực, là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VI (1996-2000) đã chủ trương đẩy mạnh công nghiệp hóa -hiện đại hóa các ngành kinh tế, bao gồm phát triển chủ yếu các ngành công nghiệp sạch, nâng dần tỷ trọng những ngành có hàm lượng công nghệ - kỹ thuật cao, hướng sản xuất công nghiệp vào tinh chế; phát triển các ngành dịch vụ cao cấp; hiện đại hóa lĩnh vực nông nghiệp.

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII (2000-2005), Thành phố chủ trương phát triển 4 ngành công nghiệp chủ lực; tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ cao cấp (tài chính, ngân hàng, đầu tư, bảo hiểm, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ trong lĩnh vực viễn thông, tin học; công nghệ phần mềm), và đã đề ra 12 chương trình và công trình trọng điểm tạo động lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội Thành phố.

Trên tinh thần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ VIII (2005-2010) đề ra nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội TPHCM mang tính đột phá, tập trung vào chất lượng tăng trưởng. Trên cơ sở đó, Thành phố tiếp tục đầu tư phát triển 9 nhóm ngành dịch vụ cao cấp nhằm tạo điều kiện cho khu vực dịch vụ tăng trưởng cao hơn trong giai đoạn sau năm 2010; củng cố các ngành công nghiệp truyền thống theo hướng tăng tỷ trọng giá trị gia tăng, đồng thời hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu công nghiệp sang các sản phẩm và ngành công nghiệp có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học, hình thành Khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm cây giống, con giống cho cả khu vực; triển khai xây dựng các khu đô thị mới (Thủ Thiêm, Nam Thành phố, Tây Bắc Thành phố) và các khu dân cư mới.

Trên tinh thần nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX (2011-2015), Thành phố tiếp tục hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng với khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng cao nhất; triển khai tập trung kiềm chế, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ; từng bước tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu; bình ổn thị trường, quản lý giá cả; tập trung đầu tư xây dựng các khu chuyên phát triển công nghệ, kỹ thuật cao và xây dựng nông thôn mới; tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế.

- 2015 là năm có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM nhiệm kỳ 2011-2015. Chủ tịch đánh giá khả năng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2015?

- Thành phố xác định 2015 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước và Thành phố, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm (2011-2015). Trên cơ sở các kết quả đã đạt được trong giai đoạn 4 năm 2011-2014, trong năm 2015 Thành phố sẽ tập trung triển khai hệ thống các giải pháp đồng bộ, kịp thời như: tập trung mọi nguồn lực để tăng trưởng kinh tế hợp lý, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá; đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường - ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục chủ động hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khắc phục các yếu kém tồn tại, tăng cường cải cách hành chính và trách nhiệm người đứng đầu.

Với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương cùng với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực, năng động, sáng tạo của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn và hệ thống giải pháp như trên, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ năm 2015.

Vươn tầm cao mới

- Có nhận định rằng TPHCM có thể phát triển mạnh mẽ hơn nữa nếu dỡ bỏ những rào cản trong thủ tục hành chính đang gây nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp, Chủ tịch nghĩ sao về điều này?

- Công tác cải cách hành chính thời gian qua luôn được Thành ủy, UBND TP xác định là nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, xuyên suốt từ các sở - ngành, UBND quận - huyện đến cấp cơ sở; đã dỡ bỏ một số rào cản trong thủ tục hành chính, thể hiện trong một số nội dung:

  - Đối với công tác rà soát, xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện chặt chẽ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn Thành phố. Việc cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ và chất lượng. 

- Việc kiện toàn bộ máy chính quyền, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước. Hệ thống chính quyền cơ sở từng bước được củng cố và hoàn thiện, thể hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và bảo đảm ổn định an ninh chính trị.

Có thể nói, 40 năm qua, TPHCM đã tiến một bước dài trên con đường phát triển. Quy mô nền kinh tế đã tăng lên gấp nhiều lần, hệ thống cơ sở hạ tầng không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân Thành phố không ngừng được nâng cao. Người dân Thành phố ngày càng tin tưởng vào đường lối Đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và là nhân tố chính tạo nên sự thành công của công cuộc Đổi mới.

- Ứng dụng công nghệ thông tin tại các sở - ngành, quận - huyện theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của Thành phố và phục vụ người dân, doanh nghiệp; mở rộng lĩnh vực áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các sở - ngành, quận - huyện đến phường - xã, thị trấn giúp lãnh đạo đơn vị, địa phương kiểm soát được quy trình chất lượng, thời gian giải quyết công việc.

- Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp tục thực hiện, từng bước nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ Nhân dân. Công tác khảo sát, lấy ý kiến người dân được duy trì thường xuyên. Công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính đã được Thành phố đẩy mạnh, với nhiều hình thức phong phú đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về nhiệm vụ cải cách hành chính.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác cải cách hành chính thời gian qua và hạn chế tối đa những thủ tục không còn phù hợp, trong năm 2015, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tập trung xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa.

- Là người đứng đầu cơ quan điều hành TPHCM trong nhiều năm, đâu là bài học kinh nghiệm Chủ tịch đúc kết được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố?

- Đã 40 năm trôi qua, Đại thắng mùa xuân 1975 vẫn còn nguyên giá trị, là bài học lịch sử sáng ngời đáng tự hào của non sông đất nước và các thế hệ con người Việt Nam, là tiền đề để Thành phố phát triển lên tầm cao mới, trở thành Thành phố năng động, văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Là người đứng đầu cơ quan điều hành Thành phố qua gần 2 nhiệm kỳ, theo tôi có một số bài học kinh nghiệm có giá trị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để thúc đẩy sự phát triển của Thành phố:

- Giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống; mọi chính sách phải đảm bảo an dân, dựa vào dân, phát huy và bồi dưỡng sức dân; xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, xây dựng lực lượng võ trang ngày càng vững mạnh để giữ vững an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Đồng thuận, chung sức chung lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển ảnh 2

Đại lộ Võ Văn Kiệt - trục giao thông chiến lược nối TPHCM
với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: CAO THĂNG

- Quán triệt quan điểm của Trung ương không quá câu thúc bởi tốc độ tăng trưởng kinh tế, tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo mô hình phát triển đi vào chiều sâu, tái cấu trúc kinh tế Thành phố theo hướng phát triển các ngành dịch vụ, công nghiệp trọng yếu có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao, phát triển nông nghiệp đô thị, tập trung xây dựng chương trình nông thôn mới. Đồng thời, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy thị trường, giải quyết hàng tồn kho, nợ xấu, tháo gỡ thị trường bất động sản, tăng cường quản lý, ổn định thị trường tài chính, tín dụng, góp phần cùng cả nước ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế và kiểm soát lạm phát, phục hồi kinh tế, khôi phục tốc độ tăng trưởng kinh tế hợp lý.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tiến độ thực hiện các chủ trương, chính sách, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống. Bên cạnh việc thực hiện công tác kiểm tra của chính quyền các cấp, tiếp tục phát huy vai trò của HĐND, MTTQ và các đoàn thể thông qua công tác giám sát cộng đồng, nhằm kịp thời phản ảnh những bất cập của chính sách, cơ chế, những lỗ hổng trong quản lý và các hành vi vi phạm pháp luật trên tất cả các lĩnh vực để kịp thời chấn chỉnh và hoàn thiện.

- Đầu năm mới, Chủ tịch muốn gửi gắm điều gì đến Nhân dân Thành phố?

 - Nhân dịp này tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng của lãnh đạo Thành phố đến đồng bào, đồng chí Thành phố đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của Thành phố trong những năm vừa qua. Tôi hy vọng thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố sẽ tiếp tục đồng thuận, chung sức chung lòng vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành các mục tiêu đặt ra; thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội IX của Đảng bộ Thành phố, Kế hoạch 5 năm (2011 - 2015), chuẩn bị tốt Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); xây dựng Thành phố thân yêu của chúng ta ngày càng phát triển, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực.

- Xin cảm ơn Chủ tịch về cuộc trao đổi này. 

VÂN ANH (thực hiện)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đến sớm làm thủ tục trước 2 tiếng

Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách đến sớm làm thủ tục trước 2 tiếng

(ĐTTCO) – Để đảm bảo kế hoạch và sự thuận lợi đi lại, Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) khuyến cáo hành khách đi tàu bay cần theo dõi chặt chẽ thông tin từ các hãng hãng không, chủ động đến sân bay trước giờ khởi hành dự kiến ít nhất 2 tiếng để hoàn thành thủ tục hàng không.