Chưa “chốt” phương án dùng ngân sách xử lý nợ xấu

(ĐTTCO)- Mua - bán nợ xấu thực hiện theo cơ chế thị trường, phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Xử lý nợ xấu sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng

Liên quan đến phương án của Bộ KH&ĐT dùng Ngân sách Nhà nước (NSNN) để xử lý một phần nợ xấu nằm trong dự thảo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP - Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, đây chỉ là nội dung Dự thảo sơ bộ trong quá trình soạn thảo Đề án tái cơ cấu nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, từ kinh nghiệm của nhiều nước cho thấy, để xử lý nợ xấu dứt điểm và có hiệu quả thì cần phải có nguồn lực về tài chính, có nước phải chi rất nhiều tiền, có thể lên tới 10-15% GDP.

Chưa “chốt” phương án dùng ngân sách xử lý nợ xấu ảnh 1 

Thời gian qua, trong điều kiện NSNN còn rất khó khăn, việc xử lý nợ xấu không sử dụng trực tiếp từ nguồn NSNN mà được thực hiện thông qua các biện pháp như trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro, tăng cường thu hồi nợ, bán, phát mại tài sản bảo đảm thu hồi nợ, chuyển nợ xấu thành vốn góp, thành lập VAMC để mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng bằng trái phiếu đặc biệt VAMC, tổ chức tín dụng sử dụng trái phiếu này để vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước.

Do đó, để giải quyết căn bản nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng, triển khai cơ chế mua, bán, xử lý nợ xấu theo cơ chế thị trường, Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020, Bộ KH&ĐT xây dựng Đề án tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

“Trên cơ sở đánh giá, tổng kết tình hình xử lý nợ xấu giai đoạn 2011-2015, việc sử dụng các nguồn lực tài chính để xử lý nợ xấu của nền kinh tế thời gian tới sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với mục tiêu tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý nợ xấu và tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, bảo đảm đúng quy định pháp luật, an toàn nợ công, công khai, minh bạch, hiệu quả”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện tích cực

Trước việc Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2016-2017 của Việt Nam xếp ở vị trí 60, giảm 4 bậc so với năm 2015, Người phát ngôn Chính phủ nhìn nhận rằng, trong các năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc biệt quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong 3 năm liền (từ 2014 - 2016), Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 19 đề ra và tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; Chính phủ cũng đã thành lập Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh để tham mưu, tư vấn giúp Chính phủ chỉ đạo công tác quan trọng này.

“Trên thực tế, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam đã có nhiều cải thiện rất tích cực. Tuy nhiên, do tốc độ chậm hơn so với nhiều nước, nhất là chỉ số về mức độ sẵn sàng công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng kết cấu hạ tầng. Do đó, thời gian tới, Việt Nam cần phải cố gắng nỗ lực nhiều và  nhanh hơn nữa trong vấn đề này, nhất là trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nêu rõ.

Cụ thể về điều này, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19; khắc phục các bất cập, nâng cao chất lượng thể chế, thực hiện quyết liệt các khâu đột phá chiến lược, trong đó có hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện nhất quán tái cơ cấu tổng thể và đồng bộ nền kinh tế, trong đó có tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước (trọng tâm là tập đoàn, tổng công ty), cơ cấu lại thị trường tài chính (trọng tâm là hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính, xử lý hiệu quả nợ xấu…) và tái cơ cấu đầu tư (trọng tâm là đầu tư công gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách, bảo đảm an toàn nợ công); tăng cường đổi mới khu vực sự nghiệp công lập.

Đồng thời, đẩy mạnh tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng nhanh năng suất nội bộ ngành. Phát triển mạnh khu vực tư nhân; phát huy tiềm năng thế mạnh, tăng cường hợp tác liên kết vùng, vai trò đầu tàu và tác động lan toả của các vùng kinh tế động lực.

VOV.VN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất