Xây dựng TPHCM thành TP XHCN, văn minh, hiện đại

“Không chỉ riêng tôi, vào những ngày này bất cứ người dân Việt Nam yêu nước nào dù đang sinh sống ở bất kỳ nơi đâu, kể cả nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới… cũng đều dâng lên niềm cảm xúc tri ân về công lao đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vinh dự, tự hào nhưng cảm thấy còn nhiều trách nhiệm đối với thành phố mang tên Bác…” - Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân chia sẻ cảm xúc với PV Báo SGGP nhân kỷ niệm 35 năm TP được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

PHÓNG VIÊN: - 
Chủ tịch có thể điểm qua những thành tựu nổi bật sau 35 năm TP mang tên Bác?

Chủ tịch LÊ HOÀNG QUÂN: - Nhiều năm liền TPHCM đạt và vượt chỉ tiêu kinh tế - xã hội và giữ mức tăng trưởng GDP bình quân 10% - 12%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, dịch vụ chiếm tỷ trọng cao, công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, nông nghiệp phát triển theo hướng hình thành một nền nông nghiệp sinh thái.

TP đã đóng góp 1/3 giá trị xuất khẩu công nghiệp, 1/3 giá trị xuất khẩu, 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia và hơn 1/5 GDP của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người đạt 2.680 USD, gấp 2,4 lần so với mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục có chuyển biến tích cực; kết cấu hạ tầng được cải thiện, phục vụ tốt hơn cho phát triển kinh tế và đời sống nhân dân. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ. Chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội luôn được quan tâm, đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Xây dựng TPHCM thành TP XHCN, văn minh, hiện đại ảnh 1

Diện mạo thành phố Hồ Chí Minh hôm nay.

Suốt chặng đường phấn đấu xây dựng, bảo vệ và phát triển TP theo con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, Đảng, Chính quyền và nhân dân TP đã luôn phát huy truyền thống đại đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu không ngừng vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, phát huy các nhân tố tích cực trở thành các mô hình được nhân rộng trong cả nước. Dĩ nhiên, nói như vậy không có nghĩa là thành phố chúng ta không còn những khó khăn, thách thức.

- Theo Chủ tịch, khó khăn, thách thức lớn nhất hiện nay là gì?

- TPHCM đang trong quá trình đô thị hóa với tốc độ cao, có những thuận lợi cơ bản nhưng cũng có nhiều thách thức mới. Kinh tế tăng trưởng nhanh nhưng chưa bền vững; năng lực cạnh tranh thấp; các ngành dịch vụ cao cấp có tăng trưởng nhưng chưa phát huy hết tiềm năng và thế mạnh hiện có. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát triển thiếu đồng bộ, chất lượng sống phát triển chưa hài hòa với yêu cầu phát triển bền vững.

- TP sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào để xứng đáng là TP mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, thưa Chủ tịch?

- Thứ nhất, TP sẽ tập trung triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2011-2015 với mục tiêu, chỉ tiêu, chất lượng, hiệu quả và cạnh tranh tốt hơn, tiếp tục giữ vững và phát huy vai trò đầu tàu kinh tế đối với cả nước. Tập trung giải quyết nhanh “3 điểm nghẽn” hiện nay. 

Thứ nhất, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực chất lượng cao; đầu tư phát triển nhanh hạ tầng giao thông đô thị…  

Thứ 2, tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quy hoạch; thiết kế đô thị; quản lý quy hoạch – kiến trúc; quy hoạch xây dựng nông thôn mới; quản lý đô thị gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Thứ 3, phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế, giáo dục, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Thứ 4, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ trật tự - an toàn xã hội. Tập trung thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, xây dựng tổ chức bộ máy gắn với mục tiêu xây dựng mô hình “Chính quyền đô thị”.

- Trong niềm xúc động đó, nếu nói lời nhắn gửi đến nhân dân TPHCM, Chủ tịch sẽ nói gì?

- Với tấm lòng và trách nhiệm của mình, nhân dân thành phố hãy tự giác góp sức mình bằng những việc làm thiết thực nhất, từ những việc làm nhỏ nhất để chung tay xây dựng TPHCM trở thành TP xã hội chủ nghĩa, văn minh, hiện đại, xứng đáng là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu.

(SGGP)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là  sẽ đưa những công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước nếu có nhu cầu.

“Sức mạnh mềm” của Việt Nam

(ĐTTCO)-Trả lời ĐTTC, ông NGUYỄN PHÚ BÌNH, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nhận xét việc đón công dân về nước để đảm bảo an toàn tính mạng cùng với việc phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả nhờ cách làm đúng, có thể xem là cách xây dựng “sức mạnh mềm” của Việt Nam, không phải quốc gia nào cũng làm được.