Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 2016-2020

(ĐTTCO) – Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2016. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương không chủ quan trong điều hành, tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, quyết tâm không điều chỉnh các mục tiêu, phấn đấu đạt mục tiêu đề ra, chủ động và sáng tạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan chủ trì soạn thảo các đề án tái cơ cấu, gồm: Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác và biến đổi khí hậu; Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020; Đề án tái cơ cấu chi ngân sách nhà nước và nợ công; Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước; Đề án tái cơ cấu đơn vị sự nghiệp công; Kế hoạch tài chính – ngân sách trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, khẩn trương xây dựng và xác định thời hạn hoàn thành để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Các bộ là chủ chương trình mục tiêu quốc gia khẩn trương hướng dẫn các địa phương về nội dung chủ yếu của chương trình để có căn cứ triển khai bố trí vốn kế hoạch năm 2016 cho các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu kinh tế 2016-2020 ảnh 1
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, tránh thất thoát, lãng phí, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên. Rà soát, kiểm tra, điều chỉnh các thủ tục thanh toán vốn đầu tư theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho quá trình thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương rà soát, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Đề xuất các giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng các ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo và thúc đẩy xuất khẩu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2016.

Đánh giá cụ thể việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để cộng đồng doanh nghiệp chủ động chuẩn bị điều kiện tham gia và tranh thủ cơ hội.

(DĐDN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Một phút lơ là  thổi bay thành quả chống dịch

Một phút lơ là thổi bay thành quả chống dịch

(ĐTTCO)-Số ca lây nhiễm Covid-19 đang tăng nhanh từng ngày và có những diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều tỉnh và thành phố đã thực hiện giãn cách xã hội, TPHCM đang cân nhắc thực hiện Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Tất cả những điều này khiến cho chúng ta có vẻ như đang tiến đến gần việc phải thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch theo nội dung Chỉ thị 16 một lần nữa.