Xác định tiêu chí để áp thuế

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng một số chuyên gia về thuế vừa có đóng góp đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) do Bộ Tài chính soạn thảo. Theo nhận định, dự luật vẫn bộc lộ không ít hạn chế mà luật hiện hành đang mắc phải.

Xác định tiêu chí để áp thuế ảnh 1
Theo quy định tại dự luật, hiện tại chưa áp dụng ngay 1 mức thuế suất cơ bản mà vẫn áp dụng 2 mức thuế suất 5% và 10% (ngoài thuế suất 0%) vì kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn.

Việc tiếp tục duy trì nhóm thuế suất 5% đối với hàng hóa, dịch vụ - đầu vào của sản xuất nông nghiệp - và hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân là cần thiết.

Theo VCCI, việc áp dụng chung mức thuế suất sẽ đảm bảo tính hiệu quả và minh bạch tính liên hoàn của thuế GTGT và thuận lợi trong quá trình thực hiện. Nhưng trong bối cảnh khó khăn, Nhà nước đang có nhiều chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp, thì chưa áp dụng ngay 1 mức thuế suất là hợp lý.

Tuy nhiên, để hạn chế khả năng lách luật, tạo thuận lợi trong áp dụng khi vẫn giữ 2 mức thuế suất này, dự thảo cần quy định rõ các tiêu chí cụ thể của các nhóm chịu thuế suất 5% và 10% như: khái niệm sơ chế, chưa qua chế biến…

Bởi trên thực tế, việc xác định chính xác mức thuế suất gặp khá nhiều khó khăn ở một số sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến áp dụng thuế suất 5%; với sản phẩm chế biến áp dụng thuế suất 10% như: chả cá chưa rán, các món ăn của Nhật Bản (như sushi, surimi), sản phẩm nông nghiệp như long nhãn, vải thiều sấy khô, sấu, mơ muối của nông dân với long nhãn, vải thiều, đóng bao bì thành túi, lọ bán thành hộp như bánh mứt kẹo…

Do thiếu rõ ràng trong tiêu chí nên khó xác định loại nào áp dụng thuế suất 5% loại nào áp dụng 10%.

Việc khó khăn trong xác định thuế suất dẫn đến tình trạng lách luật của các doanh nghiệp, tạo sự không công bằng trong nộp thuế đối với các doanh nghiệp. Việc chưa rõ ràng này có thể gây ra sự không thống nhất trong việc hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thí dụ, Công văn 518/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 14-2-2011, hướng dẫn mức thuế suất đối với sản phẩm surimi chả cá đã tẩm ướp gia vị 10%.

Trường hợp trước ngày ban hành Công văn 3117/TCT-CS (ngày 18-8-2010) của Tổng cục Thuế, các đơn vị đã xuất hóa đơn, kê khai, nộp thuế đối với sản phẩm surimi chả cá đã tẩm ướp gia vị với mức thuế suất 5% nhưng không được điều chỉnh lại.

Bên cạnh đó, cần có quy định rõ ràng hơn trong việc xác định các loại thuế suất, bởi hiện còn tồn tại nhiều bất hợp lý trong vấn đề này.

Thí dụ, việc áp dụng 2 mức thuế suất đã thu hẹp dần nhóm thuế suất 5% nhưng vẫn chưa hợp lý đối với một số hàng hóa, dịch vụ, chưa được thể hiện thống nhất mức thuế suất, gây thiếu bình đẳng trong nghĩa vụ nộp thuế.

Việc hướng dẫn thực hiện chưa đồng bộ, một số tiêu chí xác định để phân biệt sự khác biệt về thuế suất chưa rõ ràng, đặc biệt các tiêu thức hàng nông sản thực phẩm, thủy hải sản qua sơ chế hay chế biến, máy móc phục vụ nông nghiệp gây khó khăn trong thực thi.

Chẳng hạn như thực phẩm tươi sống ướp muối thuế suất 5%, ướp gia vị thuế suất 10%; máy móc phục vụ nông nghiệp như máy gặt, máy cày thuế suất 5%, nhưng máy sấy lúa 10%...

Quang Ngọc (Hà Nội)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất