WB tài trợ 100 triệu USD giao thông nông thôn

WB tài trợ 100 triệu USD giao thông nông thôn ảnh 1

Khoản tài chính bổ sung được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế. Đây cũng là nguồn tài trợ của Ngân hàng Thế giới  (WB) cho các nước có thu nhập thấp.

Ngày 9-3, Ngân hàng Nhà nước và WB ký kết Hiệp định tài chính bổ sung cho dự án giao thông nông thôn III.

Đến nay, dự án giao thông nông thôn III đã cải tạo được khoảng 2.100km đường giao thông, và hoàn thành việc bảo trì khoảng 13.000 km cầu và đường giao thông cấp huyện.

Dự kiến, khoảng 5 triệu người ở 32 tỉnh miền Trung và miền Bắc Việt Nam, trong đó có 14 tỉnh thuộc khu vực miền núi sẽ được hưởng lợi từ hệ thống giao thông được cải thiện.

Khoản tài chính bổ sung trị giá 97 triệu USD được tài trợ bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế. Đây cũng là nguồn tài trợ của WB cho các nước có thu nhập thấp.

Các khoản đầu tư trong phát triển đường bộ đã giúp mạng lưới đường bộ của Việt Nam đã mở rộng nhanh chóng, từ 225.000 km trong năm 1999 lên 256.000 km vào năm 2009. Mạng lưới này hiện bao gồm 196.404 km đường giao thông nông thôn và phục vụ khoảng 75% toàn bộ dân số cả nước và 90% người nghèo sống ở khu vực nông thôn trên cả nước.

Tuy nhiên, chất lượng đường giao thông nông thôn ở Việt Nam nhìn chung còn thấp. Chỉ có khoảng 30% số đường được trải nhựa chiếm chủ yếu là  đường huyện và đường xã vẫn còn là đường cấp phối hoặc chưa trải nhựa.

Hơn nữa, ngân sách được phân bổ cho bảo trì chỉ đáp ứng được 25% nhu cầu. Kết quả là mạng lưới đường nông thôn bị xuống cấp nhanh chóng do không được bảo trì và cải tạo kịp thời. Ngân sách bảo trì đường giao thông nông thôn ở Việt Nam còn thấp và bảo trì vẫn không được quan tâm đúng mức do thiếu kinh phí.

Ngoài ra, do sự tăng trưởng đáng kể các phương tiện cá nhân và các phương tiện vận tải hạng nặng, cần phải gia tăng cường độ mặt đường  trong khi đó ngân sách thường chỉ tập trung vào xây dựng mới hơn là bảo trì.

(Theo TTVN)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất