UBTVQH cho ý kiến quyết toán ngân sách 2011

Tiếp tục phiên họp thứ 17, sáng 10-4, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011.

UBTVQH cho ý kiến quyết toán ngân sách 2011 ảnh 1
Theo Báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 của Chính phủ, năm 2011 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, quyết toán thu chi ngân sách của Nhà nước cơ bản đạt và vượt dự toán được giao. Theo đó, dự toán thu ngân sách nhà nước 595.000 tỷ đồng, quyết toán 721.804 tỷ đồng, tăng 21,3% (126.804 tỷ) so với dự toán.

Dự toán chi ngân sách nhà nước 725.600 tỷ đồng, quyết toán 787.554 tỷ đồng, tăng 8,5% (61.954 tỷ đồng) so với dự toán, chủ yếu tăng chi đầu tư phát triển (56.306 tỷ đồng) từ nguồn tăng thu ngân sách và nguồn năm trước chuyển sang. Bội chi ngân sách là 120.600 tỷ đồng, bằng 5,3% GDP. Các khoản thu, chi quản lý qua ngân sách nhà nước là 57.424 tỷ đồng, vay nhà nước về cho vay lại là 28.640 tỷ đồng.

Báo cáo cũng nêu rõ, thu ngân sách nhà nước năm 2011 thực hiện trong điều kiện tiếp tục phải điều chỉnh giảm thuế theo cam kết hội nhập; thực hiện chính sách miễn, giảm, giãn nộp thuế để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Nhờ huy động được sức mạnh của của hệ thống chính trị, thực hiện các giải pháp nhằm phấn đấu phục hồi tăng trưởng kinh tế quý sau cao hơn quý trước, đã tác động đến kết quả thu chi năm 2011.

Cơ cấu ngân sách nhà nước dành cho đầu tư phát triển tăng khá (đạt 8,2% GDP, chiếm 26,4% tổng chi ngân sách, tính cả chi từ trái phiếu chính phủ và xổ số kiến thiết, chi đầu tư phát triển đạt 31,3% tổng chi ngân sách nhà nước và đạt 10,4% GDP) góp phần thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội.

Nhờ tăng thu đã tăng chi đầu tư phát triển, tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đối với các vùng kinh tế trọng điểm, tăng đầu tư phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên đối với các địa phương miền núi, Tây Nguyên, thực hiện nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; bổ sung kinh phí quốc phòng an ninh, tăng trả nợ vay từ nguồn tăng thu; dành nguồn gối đầu cho năm 2012 để thực hiện lộ trình cải cách tiền lương; giảm bội chi so với Quốc hội cho phép cả về số tuyệt đối và tỷ lệ phần trăm trên GDP, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia.

Tuy vậy, hiệu quả đầu tư chưa cao, chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế chưa bền vững... cùng với những tồn tại trong quản lý thực hiện ngân sách nhà nước ở một số đơn vị, địa phương là khó khăn đối với các năm tới, từ đó đòi hỏi phải có những biện pháp hiệu quả, sự nỗ lực của các ngành, các cấp để tạo sự chuyển biến quan trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội những năm sau.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước với tổng số thu cân đối ngân sách Nhà nước là 962.982 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn năm 2010 chuyển sang 2011, thu kết dư ngân sách địa phương, thu hồi ngân sách cho vay, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước). Tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước là 1.034.244 tỷ đồng (bao gồm cả nguồn từ năm 2011 chuyển sang 2012). Bội chi ngân sách nhà nước 112.034 tỷ đồng, bằng 4,4% GDP (không bao gồm kết dư ngân sách địa phương 40.772 tỷ đồng).

Theo báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách Nhà nước cho thấy, năm 2012, Kiểm toán Nhà nước đã tập trung nguồn lực và nhân lực để đi sâu đánh giá tính kinh tế, tính hiệu quả, hiệu lực của công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản nhà nước niên độ ngân sách 2011 tại khá nhiều địa phương, đơn vị, trong đó đã cố gắng thực hiện 18 cuộc kiểm toán chuyên đề trên các lĩnh vực đang được xã hội và dư luận quan tâm.

Thông qua hoạt động kiểm toán, nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản Nhà nước được phát hiện để kịp thời xử lý, chấn chỉnh, cung cấp thông tin và hỗ trợ cho Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011.

Kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với niên độ ngân sách nhà nước 2010 đã được hầu hết các đơn vị được kiểm toán triển khai thực hiện khá nghiêm túc, tuy nhiên, kết quả thực hiện chưa cao. Đến 31/12/2012 mới đạt 71,62% tổng số kiến nghị xử lý về tài chính, trong đó sai phạm trong chi đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số kiến nghị xử lý tài chính, nhưng thực tế tỷ lệ thực hiện kiến nghị lại thấp nhất (chỉ đạt 50,9%).

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ cần làm rõ nguyên nhân việc thực hiện kiến nghị chậm trễ, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản từ đó có giải pháp thích hợp để xử lý, chống thất thoát, lãng phí.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận định báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 của Chính phủ đã được tổng hợp từ quyết toán ngân sách của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã được Hội đồng Nhân dân phê chuẩn và quyết toán của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, phản ánh cơ bản chính xác số thực thu, thực chi thông qua việc đối chiếu có xác nhận của Kho bạc Nhà nước; đã xem xét, tiếp thu kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Tài chính.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, công tác quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 về cơ bản đã bảo đảm quy trình, thủ tục, nguyên tắc theo quy định của pháp luật, đủ căn cứ để trình ra Quốc hội xem xét, phê chuẩn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII.

Nhưng các đại biểu cũng đề nghị Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quốc hội, đổi mới cách thức trình bày báo cáo; sớm hoàn thành báo cáo phân tích tình hình thực tế, đánh giá được những tồn tại, hạn chế, yếu kém; đưa ra các giải pháp, địa chỉ sai phạm cụ thể để có lộ trình xử lý tốt hơn...

TTXVN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Giá điện thiếu minh bạch

Giá điện thiếu minh bạch

(ĐTTCO)-Những ngày qua, nhiều người dân phản ánh tình trạng hóa đơn thanh toán tiền điện của gia đình tăng cao từ vài chục đến vài trăm ngàn đồng trên mỗi hộ. Điều này gây nên bức xúc trong dư luận khi nhiều người nhận định đây là mức tăng không hợp lý.