Từ 1-5-2016, lương tăng thêm 60.000 đồng/tháng

Sáng nay (11-11), với hơn 79% tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

 Từ 1-5-2016, lương tăng thêm 60.000 đồng/tháng ảnh 1
Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.019.200 tỷ đồng (bao gồm cả 4.700 tỷ đồng thu chuyển nguồn ngân sách địa phương từ năm 2015 sang năm 2016). Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.273.200 tỷ đồng và mức bội chi ngân sách nhà nước là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% GDP.

Điểm đáng chú ý trong đó là việc nghị quyết yêu cầu Chính phủ, từ ngày 1-5-2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng 60.000 đồng, tương đương khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng.

Bên cạnh đó, Quốc hội cũng giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với người có mức lương hưu, trợ cấp mất sức lao động dưới hai triệu đồng/tháng và trợ cấp đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác trước năm 1995 để lương hưu của các đối tượng này đạt mức lương cơ sở, từ ngày 1-1-2016.

Từ ngày 1-1-2016 đến ngày 30-4-2016, tiếp tục thực hiện mức điều chỉnh đối với các đối tượng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) như năm trước.

Riêng lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công, tiếp tục giữ mức đã tăng 8% như đã thực hiện năm 2015.

(SGGPO)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất