Triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

(ĐTTCO)-Ngày 14-11, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư.

Cơ quan Công an tiến hành làm căn cước cho công dân

Cơ quan Công an tiến hành làm căn cước cho công dân

Theo Bộ Công an, CSDL quốc gia về dân cư có vai trò rất quan trọng, tập hợp thông tin cơ bản nhất của công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, quản lý và lưu trữ bằng hạ tầng thông tin với việc mỗi một người sẽ được cấp một mã số định danh thay thế cho các giấy hành liên quan tới thân nhân. 

Qua đó, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ. Đồng thời góp phần đẩy mạnh dịch công trực tuyến tại các bộ ngành, địa phương và tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Sau một thời gian triển khai thí điểm, dự án CSDL quốc gia về dân cư đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, nhất là đã hoàn thiện khung pháp lý cho việc triển khai dự án. 

Trong đó, đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Căn cước công dân và tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành. Xây dựng hạ tầng Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP Hà Nội và TPHCM. Kết nối Trung tâm Căn cước công dân quốc gia và Trung tâm CSDL quốc gia về dân cư. 

Đặc biệt, thông qua công tác cấp Căn cước công dân đã cấp gần 8 triệu số định danh cá nhân cho công dân tại 16 địa phương và phối hợp với Bộ Tư pháp cấp trên 700.000 số định danh cho trẻ em mới sinh tại 17 địa phương. Đồng thời triển khai thí điểm thu thập thông tin dân cư tại TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam), TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình). Triển khai phần mềm quản lý cư trú tại các đơn vị Công an cho Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế. Triển khai thí điểm hệ thống quản lý dân cư tại TP Hải Phòng và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ việc tổ chức triển khai dự án trên phạm vi toàn quốc.
Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị, để dự án xây dựng CSDL quốc gia về dân cư được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ, Tổng cục Cảnh sát cần tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung công việc được phân công tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg trong Công an nhân dân. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra an ninh, an toàn thiết bị của dự án. Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu trong quá trình xây dựng, vận hành và khai thác CSDL quốc gia về dân cư. Rà soát, xắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ phục vụ triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư bảo đảm hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương.

Về phía Công an, các đơn vị địa phương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai xây dựng CSDL quốc gia về dân cư tại địa phương. 

Thượng tướng Lê Quý Vương cũng đề nghị các bộ, ban, ngành tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong triển khai dự án CSDL quốc gia về dân cư. UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Luật Căn cước công dân, các văn bản hướng dẫn thi hành và nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

MINH KHANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất