TPHCM: Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công

(ĐTTCO)- UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND quận, huyện về việc triển khai Chỉ thị 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

TPHCM: Tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công

Theo đó, UBND TP giao Thủ trưởng các sở ban ngành; Chủ tịch UBND các quận huyện; người đứng đầu các tổ chức và các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao. 
Mặt khác, tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công… theo quy định của pháp luật. Về xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp đúng quy định của pháp luật, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước. 
Cụ thể, khi thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ các quy định pháp luật, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để thực hiện xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản đúng quy định pháp luật hiện hành, tránh thất thoát tài sản của Nhà nước.
Về việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, UBND TP giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện việc sắp xếp, xử lý tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức đã được ban hành và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời, để hoàn thành tốt công tác thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ, UBND TP giao UBND các quận huyện, các sở ban ngành TP, các tổng công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc TP và các đơn vị có liên quan lập báo cáo kê khai, tổng hợp và đề xuất phương án sắp xếp, xử lý nhà đất đối với từng cơ sở nhà đất chưa thực hiện kê khai theo quy định tại Nghị định 167. 
Thường trực Ban chỉ đạo 167 (Sở Tài chính) phối hợp với UBND các quận huyện, các sở ban ngành TP, các công ty, công ty 50% vốn Nhà nước trở lên thuộc TP và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra, rà soát và tham mưu trình UBND TP phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công của các cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng. 

Trà Giang

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Thận trọng chỉ số GDP

Thận trọng chỉ số GDP

(ĐTTCO)-Đầu năm 2021 dịch Covid-19 lại một lần nữa bùng phát trở lại, Chính phủ và người dân lại một lần nữa vừa đối phó với dịch bệnh, vừa lo nền kinh tế trở lại nhịp điệu của nó. Vì thế, vấn đề cần đặt ra lúc này là tính toán các chỉ số hưởng lợi từ nền kinh tế mang lại, tránh những rủi ro có thể xảy ra.