TPHCM "phủ sóng" một cửa toàn TP

Theo báo cáo của UBND TPHCM, trong 6 tháng đầu năm 2014, công tác cải cách hành chính đã tiếp tục được UBND TP triển khai, đẩy mạnh. Đặc biệt là việc hiện đại hóa nền hành chính và áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

TPHCM "phủ sóng" một cửa toàn TP ảnh 1
Về công tác hiện đại hóa nền hành chính, theo báo cáo của UBND TPHCM, từ đầu năm đến nay, 78/78 cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước của TP đã triển khai thực hiện việc tăng cường ứng dụng CNTT trong quá trình giải quyết hồ sơ công việc.

Cụ thể, Sở Thông tin Truyền thông TPHCM đã triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống liên thông kết nối các phần mềm quản lý văn bản.

Các cơ quan cập nhật số lượng văn bản điện tử nhiều là Văn phòng UBND, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên Môi trường, UBND các quận 4, 8, 9, Tân Bình…
Về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, trong 6 tháng đầu năm, các ban ngành chức năng của TP đã tập trung nâng cao chất lượng thực hiện để giải quyết có hiệu quả công việc của các tổ chức và người dân.

Đến nay, các Sở, ngành của TP, 24/24 quận huyện, 322/322 phường, xã thị trấn trên địa bàn TP đã áp dụng quy chế “một cửa” để giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định.

Cơ chế một của liên thông cũng đã tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó, Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp liên ngành để giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Cục Hải quan TP cấp phép nhập xuất khẩu; Sở VHTTDL phối hợp liên ngành cấp pháp thực hiện quảng cáo theo cơ chế “một cửa liên thông”.

Về niêm yết bộ thủ tục hành chính công, UBND TP đã quan tâm chỉ đạo việc công khai cập nhật đầy đủ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở cơ quan theo đúng quy định. Tổng số thủ tục hành chính hiện nay là 2.192 thủ tục.

Trong đó, số thủ tục áp dụng tại sở ban ngành là 1.597 thủ tục, áp dụng tại UBND quận huyện là 471 thủ tục, áp dụng tại UBND phường, xã, thị trấn là 124 thủ tục…

Tại Kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa VIII diễn ra từ 8-11/7, các đại biểu HĐND TPHCM đề nghị trong thời gian tới, Trung ương cần thống nhất cơ chế, trình tự ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ giữa các bộ, ngành và địa phương.

Đặc biệt, các đại biểu nhấn mạnh việc xây dựng đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, ngành nhằm kết nối thông suốt trong quá trình tạo lập, khai thác, bảo vệ, dễ lưu trữ, tránh lãng phí kinh phí đầu tư; thường xuyên rà soát các thủ tục không còn phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân; thường xuyên khảo sát, đánh giá công khai hiệu quả cải cách hành chính tại các đơn vị…

(Chinhphu.vn)

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất