TPHCM: Phát triển nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp

(ĐTTCO) - UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, quận có sản xuất nông nghiệp tổ chức đối thoại giữa chính quyền và DN để nắm bắt nhu cầu, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất sản phẩm chủ lực.

Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao ở TPHCM.

Trồng dưa lưới bằng công nghệ cao ở TPHCM.

TP cũng yêu cầu có cơ chế tài chính, vốn, tạo quỹ đất hình thành các khu nông nghiệp công nghệ cao thu hút DN đầu tư sản xuất sản phẩm chủ lực; tổ chức quảng bá, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp TP.

Theo Kế hoạch phát triển nhóm sản phẩm chủ lực ngành nông nghiệp TP, đến năm 2020 TP sẽ phát triển nhóm sản phẩm cây trồng chủ lực với diện tích cây rau đạt 4.500ha (diện tích gieo trồng 21.150ha), sản lượng đạt 582.000 tấn, năng suất 27,5 tấn/ha; diện tích canh tác hoa, cây kiểng đạt 1.920ha (diện tích gieo trồng 2.500ha). 

Đối với nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực, dự kiến tổng đàn bò sữa 77.000 con, sản lượng sữa 296.450 tấn, năng suất sữa bình quân đạt 7.700 kg/con/năm, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 20.000 con giống; duy trì tổng đàn heo khoảng 300.000 con, trong đó heo nái sinh sản 50.000 con, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 1.000.000 heo con giống các loại. 

Đối với nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực, TP phấn đấu diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 5.495ha, sản lượng đạt 25.033 tấn. Đối với nhóm sản phẩm có tiềm năng (cá cảnh), sản lượng cá cảnh sản xuất 200 triệu con, trong đó xuất khẩu khoảng 30 triệu con, kim ngạch xuất khẩu 30 triệu USD. 

Đến năm 2025, TP phấn đấu phát triển nhóm sản phẩm cây trồng chủ lực với diện tích cây rau đạt 5.200ha (diện tích gieo trồng 25.900ha), sản lượng đạt 718.000 tấn, năng suất 27,7 tấn/ha; diện tích canh tác hoa, cây kiểng đạt 2.200ha (diện tích gieo trồng 2.800ha). Đối với nhóm sản phẩm chăn nuôi chủ lực, dự kiến tổng đàn bò sữa khoảng 61.000 con, sản lượng sữa 244.000 tấn, năng suất sữa bình quân đạt 8.000 kg/con/năm, hàng năm cung cấp cho thị trường khoảng 22.000 con giống; duy trì đàn heo khoảng 290.000 con, trong đó heo nái sinh sản 60.000 con. Hàng năm cung cấp cho thị trường trên 1.000.000 heo con giống các loại.

Đối với nhóm sản phẩm thủy sản chủ lực, diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 5.491ha, sản lượng đạt 29.546 tấn. Đối với nhóm sản phẩm có tiềm năng (cá cảnh), sản lượng cá cảnh sản xuất 250 triệu con, trong đó xuất khẩu khoảng 50 triệu con, kim ngạch xuất khẩu 50 triệu USD.

Bình Minh

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất